Образователен регистър

Категория: Интситути (page 1 of 2)

Унгарският културен институт – град София
 • Населено място: София

 • Адрес: ул. Аксаков 16

 • Телефон: +359 2 987 23 07

 • Имейл: uki@uki.bg

Виж
Институт за исторически изследвания – БАН
 • Населено място: София

 • Адрес: бул. „Шипченски проход“, № 52, бл. 17

 • Телефон: +359 2 870 85 13 Факс: +359 2 870 21 91

 • Имейл: ihistory@ihist.bas.bg

Виж
Институт за Етнология и Фолклористика с Етнографски музей
 • Населено място: София

 • Адрес: ул. Московска 6А

 • Телефон: 02 988 42 09 ; 02 805 26 11

 • Имейл: office@iefem.bas.bg

Виж
Институт по електроника на БАН – Академик Емил Джаков
 • Населено място: София

 • Адрес: бул. Цариградско шосе 72

 • Телефон: 02 / 875 0077 ; 02 / 975 3201

 • Имейл: director@ie.bas.bg

Виж
Гражданско сдружение Постоянно Образование
 • Населено място: София

 • Адрес: ул. Г.Раковски 157

 • Телефон: 0899 13 73 60 , 029 / 87 40 82

 • Имейл:

Виж
Селскостопанската академия – ССА – град София
Селскостопанската академия град София
 • Населено място: София

 • Адрес: ул. Суходолска № 30

 • Телефон: 02 / 812 75 05

 • Имейл: ssa@agriacad.bg

Виж
Плантис ЕООД – Научно-изследователски и технологичен център по земеделие
Плантис ЕООД - Научно-изследователски и технологичен център по земеделие
 • Населено място: с.Каменар

 • Адрес: Обл. Разград, община Лозница, с. Каменар, ул.Тодювци 3

 • Телефон: 0885187153, 0899051174

 • Имейл: sales@plantis.biz

Виж
Научноизследователски строителен институт – НИСИ ЕООД град София
Научноизследователски строителен институт - НИСИ ЕООД град София
 • Населено място: София

 • Адрес: бул. Никола Петков 86

 • Телефон: 02 / 856 10 82

 • Имейл: nisi@nisi.bg

Виж
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – КИИП – град София
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - град София
 • Населено място: София

 • Адрес: бул. Христо Смирненски 1, ет. 4

 • Телефон: 02 969 20 72, 02 969 20 75

 • Имейл: kiip@mail.bg

Виж
Институт по физиология на растенията и генетика – град София
Институт по физиология на растенията и генетика - град София
 • Населено място: София

 • Адрес: ул. Акад. Георги Бончев, бл. 21

 • Телефон: 02 9792606, 02 8728170

 • Имейл: office-ifrg@bio21.bas.bg

Виж
Older posts

© 2024 Образователен регистър

Всички права запазени собственост на Адвъртайз Партнърс ЕООДUp ↑