Образователен регистър

Читалища
Народно читалище Пробуждане - 1897 - с.Пелишат

Народно читалище Пробуждане – 1897 – село Пелишат

Териториален обхват на обслужване
  • Жители на населеното място 712 бр.
  • Потребители на библиотеката 116 бр.
  • от тях: до 14 54 бр.
Библиотечен фонд
Народно Читалище Напредък - Елена - 1863

Народно Читалище Напредък -1863 – град Елена

Мисия на неправителствената организация Традиционно самоуправляващо се българско сдружение в гр. Елена, което изпълнява държавни културно и просветни задачи. Цели на читалище Напредък: Основната цел на читалище Напредък е да ...
Повече информация
Народно Читалище Захари Стоянов - 1937 гр.Русе

Народно Читалище Захари Стоянов – 1937 град Русе

В Читалище Захари Стоянов – любителски състави
  • Школа по изкуствата;
  • Формация “Русчуклийска китка”;
  • Рок група “GUNPOWDER”;
  • Група „Русенски напеви”.
В читалището – клубове
Народно Читалище Виделина - Бояна

Народно Читалище Виделина – Бояна

Читалище Виделина е действащо читалище, регистрирано под  №660 в регистъра на Народните читалища към Министерство на Културата на Република България. Назад в историята Осезателната нужда за просвета и култура заражда ...
Повече информация
Народно читалище Бъднина 1982 - град София

Народно читалище Бъднина 1982 – град София

Амбицията на читалище Бъднина е да утвърди мястото си на културен и информационен център в съвременното социално-културно пространство. Основа на успешната работа е съчетаването на традицията със съвременните изисквания. Така ...
Повече информация
Народно Читалище "Джон Атанасов"1999 - град София

Народно Читалище Джон Атанасов 1999 – град София

Народно читалище Джон Атанасов е основано през 1999 г. от над сто наши съграждани от район Младост. Още същата година започва и дейността на читалището. Организират се беседи на историческа тематика. Участва се в културната ...
Повече информация
Читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985” - град Бургас

Читалище Св. св. Кирил и Методий 1985 – град Бургас

МИСИЯ Читалище Свети свети Кирил и Методий 1985 има мисията да подпомага задоволяването на културните, информационните, образователните, социалните и др. потребности на общността отдалечена от центъра на града, предлагащ много ...
Повече информация
Народно читалище ВЕДРИНА - 1932 - град София

Народно читалище ВЕДРИНА – 1932 – град София

Село Връбница – колкото близо, дваж по-далече от София. Училище има, но читалище си няма. Не само будни, но и хора с ярко изявен творчески дух се събират и слагат ...
Повече информация
Народно читалище Цар Борис ІІІ-1928 - град София

Народно читалище Цар Борис ІІІ-1928 – град София

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ЦАР БОРИС ІІІ - 1928 е основано през август 1928 год. От самото си създаване е извървяло пътят на ентусиазма и възрожденския дух на будните съкварталци за творческа, просветителска ...
Повече информация
Народно читалище Алеко Константинов 1897 - град София

Народно читалище Алеко Константинов 1897 – град София

Народно читалище Алеко Константинов - 1897 се създава само месеци след като спира да тупти сърцето на талантливия български писател, сатирик и общественик - демократ. През този един век съществуване, ...
Повече информация
Банери
цсоп
33 Езикова гимназия - град София
РЦПППО Благоевград
Народно читалище Никола Вапцаров 1895 - град Ловеч
ОУ Георги Бенковски - с. Мирково

© 2023 Образователен регистър

Всички права запазени собственост на Адвъртайз Партнърс ЕООДUp ↑