ЧПГ Езиков свят

Частна профилира гимназия с интензивно изучаване на чужди езици Езиков свят – английски, руски, немски, френски, испански, арабски, иврит, японски – традиция, която преминава през годините до днес и му придава облик на училище с многоезиков профил. Открито е и лицензирано със заповед № РД 14-64 от 08.05.2000 година на министъра на МОН.
Прием

след седми клас

Първи месец април- подаване на документи и провеждане на :

– тест по избор /български език или математика/
– събеседване с кандидата
– срок – от 10-ти до 20 април
Втори месец юни – след външното оценяване

– с резултатите по един от двата предмета
– срок – от 10-ти до 20-ти юни
Трети месец юни – прием при наличие на обявени свободни места

– срок – от 25-ти до 30-ти юни
Необходими документи:

1. Удостоверение за завършен седми клас
2. Удостоверение за преместване
3. Заявление по образец
4. Лична здравнопрофилактична карта /здравен картон/
след осми клас

– приемът след осми клас е по документи:

1. Удостоверение за завършен клас
2. Удостоверение за преместване
3. Заявление по образец
4. Копие на личен картон, придружен с копие на учебен план
5. Копие на свидетелство за основно образование
6. Лична здравнопрофилактична карта /здравен картон/
– кандидатства се за единични свободни места след полагане на приравнителни изпити по чужд език, ако ученикът идва от училище с друг профил,
– предлага се обучение на самостоятелна или индивидуална
форма,
– приемът се осъществява по всяко време на годината.

ЧОУ Езиков свят

ЧОУ Езиков свят – със заповед РД 14-74 от 15.06.2012 година на министъра на МОМН е даден лиценз за откриване на частното основно училище Езиков свят с ранно чуждоезиково обучение и подготвителна група за шест годишните.

Прием
В училището се приемат ученици без конкурсен изпит.
В подготвителната група и в началната степен се изучава английски език като първи, а от трети клас се въвежда втори чужд език по избор.

Обучение в ЧОУ Езиков свят

Училището има право:

  • Да организира и провежда обучение в дневна форма по утвърден от МОМН учебен план за основната степен на образование;
  • Да издава удостоверение за завършен клас;
  • Да издава удостоверение за завършена подготвителна група.

В училището се изучават английски, испански, немски,  френски, арабски, иврит, японски език.
Учебниците за шестгодишните и за учениците от първи до седми клас са безплатни, с изключение на тези по чуждите езици.

Дейности

В училището се предлагат и провеждат разнообразни форми на обучение:
1. Изнасяне на часовете по изобразително изкуство на пленери, посещения на галерии, изложби.
2. Изучаване на хореография – характерни танци и класически балет в извънкласни форми.
3. Запознаване с първите стъпки на компютърната анимация, адаптирана към възрастовите особености на учениците.
4. Свързване на музикалното образование с прякото докосване до живата музика в концертната зала, опера, оперета.
5. Изучаването на чужди езици се осъществява и под формата на разговорна реч с гледане и слушане на дискове и филми с подходяща тематика.
6. Изнасяне на образователния процес и на извънкласните форми на зелено, синьо и бяло училище.

Школа

В школата всяко дете може успешно да се подготви за изпит по математика, да овладее практически техники за творческо мислене и да повиши интелекта си. Акценти на обучението в школата са:
• Преодоляване на страха от математиката;
• Подготовка на учениците за успешно полагане на изпити след 7 клас, за изпити за прием в СМГслед четвърти клас и подготовка за Американски колеж;
• Развитие на интелекта, практическото и творческо мислене на учениците.

Високите резултати се гарантират от:

• Работа с малки групи от пет – шест деца, което дава възможност за персонално внимание;

• Висококвалифицирани преподаватели с висше образование, които са завършили и математическа гимназия, били са неизменни участници в представителния отбор на гимназията по математика, с огромен състезателен опит и опит в полагане на изпити от всякакво естество;

• Решаване на задачи и главоблъсканици от български, американски и руски сборници;

• Съботно-неделни и вечерни курсове в удобни за вас часове.

Организираме и курсове за овладяване на компютърна грамотност – работа с пакет от офис програми – Word, Excel, PowerPoint – водене на бизнескореспонденция, сортиране, бюджетиране и решаване на други бизнес задачи с електронни таблици, създаване на презентации.

Галерия