За нас

Помощно училище интернат Д-р Петър Берон в град Кърджали е учебно заведение за деца със СОП и с различна степен на умствена изостаналост.

Обучението на ученици със СОП се извършва по индивидуална образователна програма за всяко дете, отчитаща неговия капацитет и възможности. Малкият брой на учениците, позволява индивидуална работа с всяко дете за развиване на неговите умения и способности.

Обучението в учебното заведение е целодневно и включва учебни часове по програма за помощните училища. Обучението на деца и ученици със СОП и с умствена изостаналост се осъществява чрез специални учебно – технически средства и индивидуалните образователни програми.

Още

Помощното училище разполага с добре поддържана материална база и голям екип от квалифицирани преподаватели.

Към ПУИ Доктор Петър Берон град Кърджали има и пансион, като първоначално капацитета на пансиона е за 39 ученици.  В момента капацитета на пансиона е за 30.

Стаите в пансиона са за по 2-3 деца със самостоятелен санитарен възел. Отоплението в пансиона към ПУИ Петър Берон е чрез парно с котелно на дизелово гориво.

ПУИ Д-р Петър Берон град Кърджали се поддържа със средства от делегиран бюджет и с помощта на дарения от френската фондация Хиацинт Одюро.