За Академията

 

Детската академия на науките, изкуствата и спорта
е частна, извънучилищна, научнообразователна институция, създадена от д-р Ирина Шопова, като средище за развитие и подкрепа на таланта и уменията на децата в сферата на науките, изкуствата и спорта.

Целите и методите на работа в Академията са насочени към създаването на подходящи условия за интензивно ранно детско развитие чрез изпреварващо обучение и ранна специализация и в частност, чрез ранно езиково и музикално обучение, изпреварващо обучение по изкуства, математика, състезателна математика и точни науки, както и разнообразна физическа активност.

Ето защо, към Академията е създадена Детска градина с Център за ранно детско развитие за децата от шест месеца до 7-годишна възраст. Основната цел на заниманията с малките деца е създаването на спокойна среда, близка до домашната, наситена със стимули за разгръщане на творческия потенциал на всяко дете още от предучилищна възраст. В авторската образователна програма са предвидени часове за ранно ограмотяване на български език, интензивно изучаване на два чужди езика (английски и немски, френски, испански, руски или китайски), музикално „пробуждане“, балет, танци, сценични и изобразителни изкуства и изпреварващо обучение по математика, училище по плуване, както и богат избор от ежедневни спортни занимания и тренировки.

Сред  основните дейности, заложени в концепцията на Детската академия, е и съвместната работа с настоящи и бъдещи родители и преподаватели на децата, реализираща се чрез създадената през 2012 г. Академия за родители и основаната през 2016 г. Академия за учители. Целта ни е да подкрепим родителите и преподавателите в ролята им на родители, възпитатели и обучители.

Към Детската академия е изграден и Терапевтичен и консултативен център за работа с деца и родители в областта на арт терапията, музикотерапията, психотерапията и логопедията.

През 2015 г. екипът на Детската академия, съвместно с Фондация „За по-добро образование“, насочва усилията си и към работа с деца в неравностойно положение и/или със специални образователни потребности.

През 2019 г. е създаден нашият Институт за ранно детско развитие и изпреварващо обучение „Алберт Айнщайн“, чийто екип разработва, организира и прилага програми за изпреварващо обучение и работа с талантливи деца.

Преподавателският екип на Академията се състои от висококвалифицирани специалисти в областта на хуманитарните и точните науки, изкуствата, музиката и спорта.

Всички ние, преподавателите в Детската академия, сме обединени от идеята да предадем нашата любов към науката и творчеството на децата, за да ги окуражим да пресъздадат собствените си детски мечти с четки и боички, на белия лист, с мишка, ноти, глина, танц, микроскоп и телескоп.

Ние искаме да предложим възможност на всяко дете от най-ранна възраст да се докосне до безграничния свят на науката, да се превърне в творец или шампион, да открие своята сила и да развие своя потенциал, като избира сред неограничен брой научни дисциплини, видове изкуства или спорт и под ръководството на добър преподавател да достигне своя „звезден“ миг.

Ние вярваме, че любовта към науката и творчеството се заражда в първите години от живота ни, но остава завинаги.

Пътят към звездите започва с детска мечта.

Отделения

Всяко дете може да избере една или няколко специалности от предложените научни области, сфери на изкуството или спортни дисциплини и да състави своя собствена програма на заниманията си.
Заниманията могат да бъдат организирани като индивидуални занятия или в малка група от 2 до 6 деца.
Дейността на децата в отделните направления се отразява целогодишно чрез публикуването на произведения на детското творчество, организирането на продукции или състезания.
Целта ни е да популяризираме успехите на всеки един възпитаник на Академията и да дадем възможност на децата да видят плодовете на своя труд.
Записването за индивидуални или групови занимания в Академията се извършва чрез попълването на формата на страницата „За контакти“, изпращането на и-мейл на адрес: office@childrens-academy-bg.com или по телефона.

Изпреварващо обучение

Като съществена част от Детската академия на науките, изкуствата и спорта, Школата за изпреварващо обучение има за цел да даде възможност на децата с изявени интереси в определена сфера на човешкото познание да задълбочат своите знания и да развият уменията и таланта, които притежават, по-рано и за по-кратки срокове.
Школата за изпреварващо обучение предлага специализирани курсове за деца и младежи от 4 до 19 години. Работата е организирана индивидуално или в малки групи от 2 до 6 деца, присъствено или под формата на Дистанционно обучение.
Една от задачите на курсовете за изпреварващо обучение е подготовката на децата за явяването им на състезания, олимпиади или изпити.
За целите на успешната работа и поддържането на достигнатите нива на умения и компетентност, в много от курсовете е предвидено възлагането на домашна работа.
Курсовете са разделени на модули, които покриват определено ниво на познания и в повечето случаи завършват с вътрешен изпит за доказване на постигнатото равнище.

Детска градина

В Детската градина се приемат деца на възраст от 3 до 6 години.
Програмата за работа с децата е от 8.00 до 18.00 часа, всеки делничен ден.
Отделно е сформирана и яслена група, за деца на възраст между година и шест месеца и три години с подходяща програма за грижи и обучение.

Детската градина предлага:

Групи до 12 деца;
Съобразена с възрастта на децата програма за грижи и изпреварващо обучение;
Задължителна учебна подготовка, съгласно изискванията на МОН;
Уникални учебни дисциплини и културно-образователни инициативи, надграждащи знанията на децата във всички сфери на познанието:

 • Ранно ограмотяване на български език;
 • Изпреварващо обучение по математика;
 • Изучаване на английски език от яслената група;
 • Изучаване на втори чужд език – испански – още от първа група на Детската градина;
 • Сценично-музикален английски език;
 • Занимания по интереси: лего и пъзели, оригами, квилинг, икебана, моден дизайн и облекло за куклите, театрално студио;
 • Музикални занимания и ранно музикално пробуждане за най-малките с оригинални инструменти на Fuzeau;
 • Логически игри, насочени към развитието на когнитивните умения на децата;
 • Научни занимания: история и етнография на България, философия, биология, химия, астрономия;
 • Екипно-ролеви игри и култура на поведението.
 • Танци;
 • Изобразително и приложно изкуство;
 • Спортни тренировки и катерене, йога, шах;
 • Изправителна гимнастика;

Психолог и логопед;
Дентален лекар.

Терапевтичен и консултативен център

Потърсете ни, ако прецените, че за Вашето дете или тийнейджър ще бъде полезно да работи съвместно с:

 • психолог;
 • психотерапевт;
 • арт терапевт;
 • логопед,
или бихте искали да:
 • участвате в съвместна дейност дете-родител(и);
 • поговорите и да се консултирате със специалист;
 • Ви ориентираме за интересите, силните страни и таланта на Вашето дете;
 • Ви дадем насоки за кариерното развитие на Вашето пораснало дете.
Изберете удобното за Вас място в гр. София:
1. Кабинет „Центъра“ – в близост до метростанция „Опълченска“;
2. Кабинет „Изток“ – в близост до метростанция „Жолио Кюри“.
За въпроси и записване на час за среща: 0888222863.
Ръководител на Центъра е д-р Петър Цикалов, психотерапевт
Д-р Петър Цикалов е член на Българското дружество по психодрама и групова терапия и Заместник-председател на Управителния съвет. Редовен член на Българската асоциация по психотерапия и член на Управителния съвет. Обучител e към Фондация „Психотерапия 2000”, съосновател, член на Управителния съвет и главен обучител към Психодрама институт „ДЕА“, член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации (FEPTO). Член на Експертния съвет на Институт психология на групите. Има индивидуална и групова психотерапевтична практика като терапевт и семеен консултант. Работи с деца, извършва индивидуално и семейно консултиране при конфликти в двойката, тревожност, екзистенциални проблеми, депресивни състояния, паник атаки, психосоматични проблеми, соцална фобия и др. Индивидуална, семейна и групова терапевтична практика, в полето на психо-социалната, терапевтичната и организационната дейност.
Страница на д-р Петър Цикалов: http://psychodrama.blog/