За нас

ДГ БУКОВЕЦ  е детска градина с общинско финансиране в град Троян.
Учителите в детска градина Буковец се стреми да осигурява качествено възпитание, съответстващо на динамиката на утрешния ден, да поставя началото на общество без предразсъдъци, да възпитава личности – знаещи, можещи, с високо самочувствие, изпълнени с вяра и оптимизъм в собствените си сили

Буковец - град Троян

Целите в ДГ БУКОВЕЦ

Утвърждаване в практиката на детската градина всички нови тенденции и виждания за развитието на Предучилищното възпитание. За да постигнем онази динамичност, гъвкавост и адаптивност в педагогическия процес, който ще стимулира пълноценното развитие на детето.
Детската градина съчетава най-доброто от образователните ни традиции с ефективни съвременни методи на обучение, които позволяват на детето да мисли, да твори, да осъзнава и развива своите дарби и способности, да бъде адекватна и отговорна личност.