За нас

Цели и акценти на дейността на детската градина Първи Юни Бутан:

  • Уважение към личността на детето и неговата неповторима идентичност, грижи за здравето и правилното им физическо развитие, обогатяване и развитие знанията и уменията им и прилагане на широк спектър от взаимоотношения със семействата по повод и главно в интерес на децата.
  • Организация и контрол на създадените условия за реализиране на ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка.
  • Работа с децата, като активни участници и страна в образователно – възпитателния процес.
  • Ефективна организация на ресурсите в детската градина за гарантиране на привлекателност за детето и семейството му, за повишаване, за повишаване имиджа на детското заведение и изграждане привлекателна социална и образователна среда на ПУВ.

Учебна база на ДГ Първи Юни Бутан

Целодневна детска градина Първи юни село Бутан е съвкупност от две сгради, разположени в различни краища на селото.

  • В Целодневна детска градина №1 са настанени първа и втора група. С дворно място от 5 дка, в което има спортни площадки с уреди и пособия за игра. Тук се помещава и кухненския блок.
  • В Целодневна детска градина – център са настанени трета и подготвителна за училище група, с дворно място с площ от 1 дка, с уреди и пособия за физически упражнения и занимания.

Галерия