За нас

Работното време на ДГ 4 Роса е от 6 часа до 18.30 часа. Централна Детска градина 4 разполага с централна сграда на 3 етажа /по две групи на етаж/; офис помещения, логопедичен кабинет, медицински кабинет, физкултурен салон, шест обособени дворни площадки оборудвани с пясъчници, пейки и катерушки.
Застроената площ е 350 кв. м., 2 дка дворно пространство, централно парно отопление. Съвременен кухненски блок в централната сграда оборудван с всички необходими ел. уреди.
Капацитета на детската градина е 180 деца разпределени в 8 групи по две за всяка възраст. В момента има четири деца със СОП и 31 деца с логопедично обслужване.
Педагогическия персонал наброява 18 учители всички с висше образование – магистър и бакалавърска степен, седем учители с втори клас квалификация и един с първи клас квалификация. Детската градина разполага с логопед и ресурсен учител.
В детската градина има лекарски кабинет обслужван от професионална медицинска сестра.

История ДГ 4 Роса 

Създадена през 1979 г. В детската градина се работи по програми и помагала разработени и одобрени от МОН. Детската градина е база на ЮЗУ „Неофит Рилски”. В детската градина се изучават английски език, народни и спортни танци ръководени от дипломирани ръководители. Детското заведение предлага:

  • Курс по изобразителна дейност;
  • Курс по театрална дейност;
  • Курс по пиано;
  • Зимни и летни лагери.

Детската градина има защитен проект по физическо възпитание.

Директор
Ръководител на детското заведение е г-жа Ваня Кючукова.4. За контакти
Централната сграда се намира на ул. „Менча Кърничева „ № 39 в близост до бул. „Св. Св. Кирил и Методий” VII ОУ „Кузман Шапкарев”, ж. п. гара и автогара. Филиала на Централна детска градина № 4 е на ул. „Страцин” № 4 над Изчислителния център.
тел. на директора 073/ 88 52 98

Галерия