За нас


През 1987 година започва строежа на нова сграда за детска градина в с.Хайредин. На 20.02.1989 година децата влизат в новата сграда.

От месец юли 1989 година в ЦДГ с разрешение на Министерството на народното здраве се разкрива детска ясла с 18 деца. ЦДГ – Хайредин става Обединено детско заведение. До 1993 година ОДЗ няма име.

След решение на педагогическия екип се дава име на детското заведение. С красиво тържество, с много гости на 5 май 1993 година детското заведение получава своето име – Славейче. От учебната 1993-1994 г. се разкрива група детска ясла.

Галерия