За нас

Днес в Духовно училище – град Русе се помещава в две сгради – на ул. Рила №30 и ул. Цар Самуил №3. И двете сгради са изцяло реновирани с обособени съвременни класни стаи. Училището разполага с два компютърни кабинета. На възпитаниците се предоставя безплатно общежитие и храна.

Учебно – възпитателния процес е с цялостна организация. След учебните занятия, учениците под ръководството на възпитатели, самостоятелно и в занималня усвояват учебния материал.

Към училището има група за религиозни песни, с ежеседмични репетиции. Възпитаниците на учебното заведение са организирали и театрална група, която подготвя сценки, скечове, рецитират се и стихотворения. Във връзка с религиозните празници Курбан Байрам, ден на Пророка и други чествания,възпитаниците на Духовното училище активно участват със специално подготвена програма.

Всяка година се организират различни състезания – за най – добро четене на коран, също за най – добро изпълнение на хадиси. Провеждат се и викторини с образователен и развлекателен характер, където са включени въпроси от общообразователните и ислямските предмети, изпълняват се песни и сценки, рецитират се стихотворения. Учениците участват в провеждането на градски кросове, завоювали призови места. Ежегодно в училище се произвеждат състезания по шах, волейбол и тенис на маса.

Всяка година учениците от Духовно училище град Русе участват в регионални математически състезания, печелейки награди, удостоени с грамоти. През летните месеци, възпитаниците на учебното заведение провеждат Коран-курсове по населените места.

За дванадесетокласниците са осигурени подготвителни курсове по общообразователни предмети за явяване на държавни зрелостни и кандидат-студентски изпити.

Голяма част от възпитаниците завършили учебното заведение, са продължили своето образование в университети в България, Турция, Йордания и др.

Използвайки максимата „ По делата им ще ги познаете ”, то всички свързани с Духовно училище град Русе – ученици, преподаватели, възпитатели и служители продължават линията на утвърждаване и разпространяване традициите на мюсюлманското образование и възпитание.

История

Духовното училище в град Русе е открито през 1992 г., като средна общоообразователна духовна гимназия с изучаване на общообразователни предмети, духовно-ислямски дисциплини и чужди езици – английски, арабски и турски език.

Това е единственото средно училище в Русенска област с изучаване на арабски и турски език.

Училище с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.

Едно от първите турски училища в Русе, открити в края на 19 век. Води началото си от далечната 1874 г. под името „Руждие мегбети”, функционирало до края на 1945 г. В периода 1914 г.- 1945 г. учебното заведение се водело като начално частно училище „Кемал бей”. Сградата и до днес е запазена с много добър архитектурен вид.

През 1905 г. е открито и Русенско ислямско турско училище за девойки Саид Паша. След четири години учебното заведение става смесено – за момчета и момичета.

През учебната 1924-1925 г. латинската азбука се въвежда и в двете турски частни училища. Обучението започва да добива светски характер.

От 1945 г. турските училища в Русе стават държавни. Завършилите турските училища възпитаници могат да продължат своето образование, получавайки нови възможности в своето интелектуално развитие. Пред тях се отваря пътят към висшето образование.

През 1991 г. в град Русе е открито средно общообразователно духовно училище ( СОДУ). Училището е частно с курс на обучение 4 години след завършен 8 клас. Обучението е общообразователно, както във всички средни училища в страната, учениците изучават специални предмети от духовно – ислямски дисциплини. Завършилите получават диплома за средно образование, с която имат право да кандидатстват във всички висши учебни заведения, не само в страната, а и в чужбина.

Прием

Духовно училище град Русе приема ученици (момчета и момичета) след завиршен VII и VIII клас. Срокът на обучение е четири години.

Осигурена стипендия за отличен и много добър успех и за възпитаниците, които продължат обучението си във ВУЗ.

Водеща цел в работата на ДУ Русе е то да се наложи като институция със сериозни образователни, професионални и културни функции, подготвящо висококвалифицирани кадри, които да бъдат в услуга на обществото.

Духовно училище град Русе предлага:

Безплатно общежитие и храна (закуска, обяд, вечеря);

За желаещите – допълнителни курсове по предмети;

Възможност за ползване на Интернет комуникации;

Екскурзии в страната и чужбина;

За желаещите безплатни кандидатстудентски и шофъорски курсове;

В свободното време се организират разнообразни спортни и културни мероприятия.

Завършилите възпитаници на учебното заведение получават:

Диплома за завършено средно образование от Министерството на Р. България.

Завършилите училището имат право да продължат обучението си във всички университети на Р. България и чужбина.