За нас

 

 

ЕСЕТ ООД е една от най-големите български образователни институции, имащи за цел разработване и внедряване на програми за езиково обучение и квалификационни курсове, обучение по професии, информационни технологии и мениджмънт, разработване на програми и продукти, съобразени с международните стандарти и изисквания. Обучението на територията на страната се осъществява чрез веригата училища „Европа„® – марка за услуги, собственост на ЕСЕТ и регистрирана в Патентното ведомство на Р. България.

 

ЕСЕТ е:

• първата българска образователна институция, член на регистрираната в Европейския съюз мрежа от организации за обучение и сертифициране –
International Certifi cate Conference – Europe.
• първата организация от Източна Европа, член на европейските партньорски мрежи Linguanet Europa и Euro-Languages Net, и единствената
българска обучаваща организация, притежава ща лиценз за издаване на Европейско езиково портфолио.
• създател на първия национален образователен
телевизионен канал ЕСЕТ ТВ.
• отличен с Европейски езиков знак за качество и иновативни практики от Европейската комисия и Министерството на образованието на Р. България

Учебните програми на ЕСЕТ са разработени в сътрудничество с партнъорите University of Westminster – Лондон и International Certifi cate Conference – Europe, а регионалните му центрове са лицензирани от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).
През 2008 г. ЕСЕТ започна изграждането на единствената по рода си мрежа от ресурсни центрове за езикови, професионални и потребителски знания

Сред клиентите на ЕСЕТ са министерства и държавни ведомства, областни и общински администрации, бюра по труда, Сметната палата, КРС, кръжни и военни прокуратури, организации и фирми като БТК, НЕК, „Мобилтел“, „Български пощи“, банки и др.

  • Услуги

Обучение по:

• чужди езици

• професии по програми, одобрени от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)

• компютри и информационни технологии

• в зависимост от изискванията на клиента по програми, разработени в сътрудничество с междуна родните ни партньори

• онлайн обучение чрез мрежа от ресурсни центрове за езикови, професионални и потребителски знания

Подготовка за сертификати Сертифициране съвместно с ICC-Europe. За обучението по одобрените от НАПОО програми се издава свидетелство или удостоверение съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

  • Ресурси

• 53 Училища „Европа“® в 45 града на страната

• Над 450 висококвалифицирани преподаватели и специалисти

• Мрежа от ресурсни центрове за езикови, професионални и потребителски знания с възможности за онлайн обучение от всяка точка на страната

• E-learning платформа Moodle

• Обучение в чужбина

• Широка мрежа от тестови центрове, вкл. TOEFL iBT центрове в Пловдив и Варна

• Оригинални учебници и помагала, аудио-, видео- и мултимедийни продукти

• Партньорство с повече от 70 международни образователни институции

• Членство в International Certifi cate Conference -Europе, Lingu@net Europa и Euro-Languages Net