За нас

В този красив български град се намира Началното базово училище Михаил Лъкатник, което е създадено през 1979 година като училище към Учителския институт за детски и начални учители Христо Ботев. Училището се намира в специално изградения корпус на Учителския институт, заложен още при проектирането на сградата от архитект Дунка Герганова. Сградата е на три етажа със сутерен. Училището разполага с  21 уютни класни стаи, съвременно обзаведени, предлагащи чудесни условия за учебна работа. Специализираните часове се провеждат в 4 кабинета – по музика, изобразително изкуство, хореография и информатика и в модерно оборудвания физкултурен салон. Броят на учениците е 533, които са разпределени в 21 паралелки и една група полудневна детска градина. Учителкият колектив се състои от 40 амбициозни и високо квалифицирани учители. Директор на училището е Веселина Въжарова.

Смени на обучение: целодневен режим

Учебна база:

 • 21 съвременно обзаведени класни стаи предлагат чудесни условия за учебна работа.
 • Специализираните часове се провеждат в 4 кабинета – по музика, изобразително изкуство, хореография и информатика и в модерно оборудван физкултурен салон.

Допълнителна информация:

 • Единнственото начално училища в Бургас;
 • Базово училище към университет „Проф. д-р Асен Златаров“;
 • Партньор на международни образователни проекти;
 • Първото еко училище в България;
 • Нови технологии на обучение;
 • Висококвалифицирани учители;
 • Целодневен режим на обучени и хранене;
 • Образователен модел по програма „Стъпка по стъпка“.

Директор: Веселина Въжарова

Транспортни връзки:
автобуси: 2а, 12а, 13, 15, 30, 32, 121а

Прием

Прием в първи клас в НУ Михаил Лъкатник:

За учебната 2021/2022 г. предлагаме:

 1. Целодневна организация /занималня/ за всяка паралелка от първи до четвърти клас.2. Обезпечено столово хранене в обновена столова – топла закуска и обяд в сградата на училището.3. Безплатна закуска, плод и мляко за всеки ученик от I до IV клас. 4. Безплатни занимания по изкуства, музикални инструменти, информационни технологии, шахмат, тенис, футбол, хореография, мажоретки. 5. Изучаване на чужди езици – английски език и руски език. 6. Безплатни консултации с училищен психолог и училищен логопед. 7. Организация на училища сред природата с цел развитие на здравното и екологично образование на учениците. 8. Работа по международни проекти, осигуряващи пътуване на ученици в чужбина.

Анкетна карта за проучване мненията на родителите за прием в първи клас за учебната 2021/2022г.

Приемът в 1 клас към училището за учебната 2021/2022 година ще става по електронен път на следния сайт: https://www.uburgas.org/

Официалното стартиране на регистрациите започва на 11.05.2021 от 8:00 часа