За нас

През 2007 година се навършиха 100 години от създаването на Народно читалище “Христо Ботев – 1907”  град Роман. То е духовното средище на  малкия град, продължител на богата традиция. Първото театрално представление в селището е осъществено на 1 януари  1897 година от народни учители. Представени са драмата “Богдан войвода” и комедията “Чорбаджи Михалаки”. А през 1907 година  се полагат основите на читалището. В летописната му книга, започната на 26 декември 1927 година и съхранена от  предшествениците ни до днес е записано :“Стремежът на човека към съвършенство е родил културно-просветните сдружения. Колкото по-будни, по-живи творци има в това сдружение, толкова по-силен е неговият пулс. И в 1907 година при съвсем неблагоприятни условия Димитър Андреев – учител в село Роман успява да събере около 20 души селяни  и ги увещава  да положат основите на читалището ни с име  “Христо Ботев” – името на свръхчовека на нашето племе.”

Народно Читалище Христо Ботев 1907

От 2000 година  към читалището работи и Литературен клуб с председател Цветан Лалов.

Народно Читалище Христо Ботев 1907Народно Читалище Христо Ботев 1907

Читалището издава свой бюлетин “Читалищен живот” с редактор Маргарита Станева три пъти годишно. Този бюлетин  е поле за изява и на членовете на  клуб “Млад журналист”.

Клубове и школи в Читалище Христо Ботев:

  • Женска певческа група;
  • Изобразително изкуство;
  • Литературен клуб;
  • Спортни танци;
  • Танцов състав;
  • Театър.