За нас

През февруари 1895 г. е основано местното читалище с име „Самообразование“. Историческите превратности не отминават и град Дулово, който след несправедливия Ньойски договор остава под румънско владичество.

Българските читалища и библиотеките са забранени, а архивите- унищожени.

След присъединяването на Южна Добруджа към България на работа в Дулово пристигат и интелигенти, радетели на читалищната идея. Един от тях е Михаил Топалов, който е в основата на възстановяването на Дуловското читалище. На 22 април 1941 г. е получено разрешение за възобновяване на читалището, вече под името „Пробуда“.

Библиотеката е настанена в Иванчовото кафене и често сменя адреса си.

През 1961 г. е построена нова, съвременна и просторна сграда, а читалището вече е наречено „Н. Й. Вапцаров“.

Днес библиотечният фонд е около 42 000 тома разнообразна литература и периодика.

Дванадесет са читалищните състави и школи. От 1997 г. и понастоящем секретар на читалището е Петър Георгиев, а председател – Пеньо Ангелов. Читалището е вписано в регистъра на МК под №995.

Picture