За нас

Читалището е създадено през 1894 година. За председател е избран Иван Йолов, касиер е Дамян Лулов, а секретар – Цеко Тодоров. Читалището проявява своята дейност във вечерни курсове и даване на представления от учителите. Сцената е била в една от двете класни стаи. За представленията събирали дъски и черги от населението, столове – от кръчмите. Така читалището с много трудности просъществувало до 9.09.1944 година.

През 1959 година, на 12 юли, започва строителството на сграда, специално предназначена за читалищна дейност. То е реализирано до голяма степен с доброволния труд на селановчани. Официалното откриване става на 22.10.1961 година.

За първи път завесата се вдига за контерта за откриването на сградата с постановката на театралния самодеен колектив при читалището – „Доктор“. Ръководител на състава е Мария Бабулска, която от 1939 година участва в читалищната дейност като актриса, а от 1942 година е ръководител на театралния състав.

Към читалището от 1951 година работи и хоров състав от 36 човека с ръководител Иванка Ташкова. През 1955 година за диригент е назначен Игнат Маринов. От 1951 година в читалището работи и твори един от великите композитори – Андрей Врачански.

От 1964 година под ръководството на Рашко Гайдарски работи кръжок по цигулка, който съвместно с школата по акордеон изнася концерти. През 1966 година се сформира певческа група за народни песни. Коста Нинов сформира и битов вокален състав с участници Рашко Гайдарски, Пено Келешов, Георги Ганев и Петко Йонов. През 1981 година заедно с танцовия състав се класират за участие в националния събор Копривщица и там печелят златен и сребърен медал.

Най-дългогодишна и плодотворна дейност има театралният състав с дългогодишни самодейни артисти Благой Дуновски, Митко Муташки, Митка Дилова, Димитър цветков, Игнат Маринов, Славка Илиева, Анка Миткова и други. От 1961 година успехи бележи и колективът за художествено слово, който през 1976 година се класирана окръжните прегледи и участва в Националните прегледи в Панагюрище и Копривщица.

Дългогодишна е историята на танцовите състави. В годините от 1981 до 2004 ръководители на танцови състави са били Васил Маринов Дилов, Соня Петрова, Цецка Маринова, Пеци Петров, Васил Бранков.

В годините до 1991 година в читалището дългогодишни служители са:

  • секретар – Мария Бабулска;
  • библиотекар – Красимира Йорданова;
  • художници – Йордан Ценков и Кристьо Лачев;
  • домакин – Борис Тоше;
  • кино работник – Цеко Христов
  • и други.

Голям принос за напредъка на читалището имат секретарят Мария Бабулска, която работи като служител от 1942г. до 1991г., и дългогодишният председател Йордан Ценков Николов.

От 30 години се поддържат връзки на обменни начала с град Шостка –  Украйна!