За нас

Народно читалище „Светлина 1943“ село Калугерене е действащо с развиваща дейност. Културното наследство е ценен ресурс за местно и регионално развитие, а читалището е важен участник с потенциал за популяризиране на културата и допринасящ за местното развитие.

Любителско творчество:

  • Фолклорна група за български песни;
  • Фолклорна група за турски песни;
  • Детска танцова група.

Организирани участия:

  • Общински прегледи на художествената самодейност на българския фолклор;
  • Общински прегледи на художествената самодейност на турския фолклор;
  • Празника на водните лилии с.Малък Преславец.

Материално-техническа база на читалището:

  • Общинска собственост договор 3300 за безвъзмездно ползване;
  • Обща площ- 90кв. Зали-2 броя.