За нас

НУ Неделя Петкова град Сопот предлага обучение на ученици от I до IV клас, разпределени в тринадесет паралелки.

Извън държавните образователни изисквания, децата се обучават допълнително по тяхно желание в различни форми:

  • компютърна грамотност;
  • екология;
  • конструктивно-техническа дейност;
  • музика;
  • изобразително изкуство;
  • чужд език и други.

Училището е от малкото начални училища в Пловдивска област, които предлагат обучение в паралелки с разширено изучаване на хореография и изобразително изкуство. То ще даде добра основа на децата от езикови и математически знания, умения и компетенции и оптимално ще се разгърне личностния потенциал на всеки ученик.

НУ Неделя Петкова има изградени традиции в изграждането на културно поведение на обществени места, национална гордост от миналото ни, екологична култура на поведение чрез системно провеждане на спортни празници, екскурзии, походи, „Зелени училища“, културни мероприятия и пресъздаване на народните обичаи в родния край.

НУ Неделя Петкова ни има отлично изграден педагогически екип с доказан професионализъм, отговорен към предизвикателствата в съвременното образование и отстояващ добрите традиции в българското училище. Съществува като самостоятелно начално училище вече двадесет и осем години.
Обучението се осъществява на едносменен режим от 8.00ч. до 12.00ч.

Прием

За учебната 2021/2022 година в НУ „Н.Петкова“ ще се изучават следните часове по предмети:

І. Избираеми учебни часове в І клас:

  • Български език- 2ч.
  • Математика- 1ч.

ІІ. Факултативни часове:

  • Хореография-2ч.
  • Информационни технологии-1ч.

Необходимите документи за записване в първи клас са прикачени по-долу.

Съгласно графика на дейностите за прием в първи клас, от 15.04.2021г. до 31.05.2021г. е необходимо да подадете:

1. Заявление за кандидатстване за прием за учебната 2021/2022 година

2. Декларация за обработване на личните данни

3. Удостоверение за настоящ адрес на детето.
През тази учебна година ще приемем 66 деца, разпределени в 3 паралелки.

Класни ръководители на І клас ще бъдат:

г-жа Стоилка Димитрова – старши учител
г-жа Галя Гиргинова – старши учител
г-жа Радка Павлова – старши учител

Училището има традиции в изграждането на културно поведение, национална гордост от миналото ни и екологична култура чрез системно провеждане на: походи, екскурзии, ,,Зелени училища”, сценични изяви, пресъздаване на народни обичаи, изложби с детски рисунки, участие в различни конкурси …

Галерия