За нас

НУ  Васил Левски Лозница се намира в центъра на града, в близост до много обществени сгради и културни институции. В него се обучават ученици на възраст от 7 до 11 години.

По традиция всяка учебна година се провеждат конкурси за рисунка и литературна творба по случай патронния празник 19 февруари.

Учениците от НУ Васил Левски Лозница участват  в математически  и литературни състезания, конкурси и турнири от общоградски, регионален и национален мащаб и заемат едни от челните места.

НУ Васил Левски Лозница участва в Европейски проекти, проекти и програми на МОН и Община Лозница.

Ръководство:

Директор: Антоанета Стоянова – магистър, Начална училищна педагогика, ІІ ПКС

Учители на начален етап:

 • Анифе Салиева-  бакалавър, учител, Предучилищна и начална училищна педагогика, ІV ПКС
 • Фатме Емин-  бакалавър, учител, Начална училищна педагогика, ІV ПКС
 • Полина Недева-  бакалавър, старши учител, Начална и предучилищна педагогика, ІV ПКС
 • Атидже Тупева-  бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика, ІV ПКС
 • Айлин Мустафова-  бакалавър,  старши учител, Начална училищна педагогика и английски език, ІV ПКС
 • Севдалина Хинкова-  бакалавър, старши учител, Начална училищна педагогика и английски език, ІV ПКС
 • Иванка Панайотова- бакалавър, старши учител, Предучилищна и начална училищна педагогика, ІV ПКС
 • Айтен Исаева-  магистър, старши учител, Предучилищна и начална училищна педагогика, ІV ПКС
 • Айсел Хаджиева – магистър, старши учител, Предучилищна и начална училищна педагогика, АЕ ІV ПКС

Учители в групи за ЦОУД начален етап:

Валя Стефанова – магистър, старши учител, Начална училищна педагогика, ІІ ПКС

Любомира Калудева – бакалавър, учител, Предучилищна и начална училищна педагогика

 • Маргарита Николова- магистър, старши учител, Начална училищна педагогика
 • Анифе Въчева –  бакалавър, учител, Предучилищна и начална училищна педагогика, ІV ПКС
 • Вероника Елисеева- магистър, учител, Предучилищна и начална училищна педагогика, ІV ПКС
 • Салихе Мехова-  бакалавър, учител, Предучилищна и начална училищна педагогика, ІV ПКС
 • Хава Шабанова- бакалавър, учител, Иновации в училищното обучение
 • Айше Расим – магистър, учител, Съвременни образователни технологии в дет.градина и нач.училище

Галерия