За нас

Национално Училище по Изкуствата Добри Христов е създадено като музикално училище през 1944 г. с указ № 40 от 6 ноември и е първият държавен музикален институт във Варна. През 1956 г. с указ № 32 на Президиума на Народното събрание училището получава името на бележития музикален педагог, критик, композитор, академик Добри Христов.

Тържественото откриване на училището е с първия му концерт на 25.02.1945 г. в залата на Варненския драматичен театър. Четирима са основателите на училището: Христина Стоянова – преподавател по цигулка, директор през 1944г. и 1945-1960г., Найден Найденов /1897-1974/, директор 1944-45 г. и преподавател по теоретични дисциплини и пиано; Мила Михайлова /1913-2002/, преподавателка по пиано, Веселина Зафирова /1916 – 2007/ преподавателка по солово пеене. В историята на училището с особено признание стоят имената на директорите: Мирчо Мирчев /1931-1976/– преподавател по солфеж и директор от края на 1960 до 1968 г.; Димитър Райчев /1928-1983/ преподавател по цигулка и директор от 1968 до 1983 г.; Марко Добрев /1942/, преподавател по фагот, художествен ръководител на духовия оркестър и директор от 1983 г. до 2008 г. От май 2008 г. директор е Христо Дипчиков – преподавател по камерна музика.

Училището разполага със собствен сайт.

Прием в НУИ Добри Христов

Учениците за прием в V и VIII клас полагат приемни изпити съобразно специалността си по утвърдени учебно-изпитни програми:
– учебно изпитна програма по музикално изкуство;
– учебно изпитна програма по танцово изкуство.

Учениците за прием в IV клас по специалност „Класически танц“ полагат изпит за проверка на способностите по класически танц.

Учениците за прием в IX и X клас в направление „Музикално изкуство“ полагат изпит за проверка на способностите по музикален инструмент (или пеене) и по солфеж.
Тези ученици полагат и приравнителни изпити по всички предмети, по които има разлика в учебните планове от предходното им училище.

Учениците за прием в IX клас в специалности „Изящни изкуства“ и „Рекламна графика“ полагат изпит за проверка на способностите по рисуване.
Тези ученици полагат и приравнителни изпити по всички предмети, по които има разлика в учебните планове от предходното им училище.

Още

В дневна форма на обучение са ученици от I до ХІІ клас, в специализирана форма на обучение – предучилищна възраст. Изучават се 26 специалности в 3 профила: музика /всички класически и народни инструменти, класическо, поп и джаз, народно пеене/, танцово изкуство /балет/, изобразително изкуство – изящен профил. Към учебновъзпитателните творчески форми на обучение са: камерен струнен оркестър с диригент Страцимир Павлов, духов оркестър с худ. ръководител Марко Добрев, смесен хор с диригент Нели Макавеева, народен оркестър с худ. ръководител Димо Железов, народен хор – художествен ръководител доц. Й. Неделчева, акордеонен ансамбъл с ръководител Веселин Иванов, китарен ансамбъл с ръководител Марин Цачев, множество камерни състави, мажоретен състав, детска балетна школа.