За нас

ОБЕДИНЕНО СЧЕТОВОДСТВО-НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ – гр. Чирпан е звено към община Чирпан.

Дейността на Обединено счетоводство – Образование е:

  • Счетоводни и одиторски услуги;
  • Данъчни консултации;

Обединено счетоводство обслужва училища, детски градини в община Чирпан.

Съставя оборотни ведомости и годишни финансови отчети.