За нас

Училищата Образователни технологии са част от стопанската структура „Образователни технологии“™, създадена през 1990 г. и работеща на частния образователен пазар с успешно представена авторска система за обучение и техника на учене в различните образователни направления. От създаването си основна дейност е инвестиране в създаване на качествени продукти за обучение и изграждане на мрежа от административни и обучителни офиси в по-големите градове на България.

Училищата Образователни технологии включват:

Училище

Създадохме ЧОУ „Образователни технологии“ с желанието да изградим учебна среда за децата, в която те да идват с желание, а родителите им да са спокойни, че се намират в добри ръце и да се радват на добри резултати.

Нарекли сме нашето училище – приятелско и отговорно училище за успешни и щастливи деца. Щастливи сме, че това училище вече го има.

За нас ще бъде чест да го изберете като училище за Вашето дете.

Приоритети в организацията на Образователни технологии

  • Модерна и уютна учебна база.
  • Учебна програма с приоритет на чуждоезиково обучение, български език, математика, развитие на способности в занятия по интереси и авторска програма на училището за личностно развитие.
  • Авторски мултимедийни, уеб-базирани образователни продукти, анимирани и озвучени – съобразени с най-ефективните системи за възприемане на информацията.
  • Ефективна система на преподаване и техника на учене.
  • Спорт и физическо развитие на децата.
  • Добър микроклимат на взаимоотношения между учители и ученици.
  • Постоянна обратна връзка с родителите чрез уеб-базирана информационна система.
  • Програма за личен план на развитие на всяко дете в зависимост от неговите индивидуални особености.

Гимназия

ЧПГ “Образователни технологии“ е институция към фирма „Образователни технологии“, която има над 20-годишен опит на образователния пазар в създаването на продукти за обучение – учебни материали и мултимедийни програми за обучение на гимназисти, кандидат-студенти и за чуждоезиково обучение.

Гимназията стартира през учебната 2007/2008г., лицензирана със заповед на МОН РД № 14 – 249 от 17.07.2007 г. Обучението е от 8 до 12 клас и покрива общообразователната подготовка включително за зрелостен изпит и кандидатстване във ВУЗ, профилирана подготовка /профил по избор/ и програма за обучение и възпитание по личностно развитие.

Профилирана подготовка в Образователни технологии

В учебната програма са включени три профила:

Училището се намира в учебен корпус на ВТУ „Тодор Каблешков“, бул. Гео Милев“ – 158 (виж на картата). Обхваща площ от 2000 кв.м. Учебната база разполага с 12 учебни стаи по 45 кв.м, климатизирани, обзаведени с ергономични мебели, гардероби за лични вещи на учениците. Във всички учебни стаи разполагат с нотбуци за преподавателите, статични проектори, wi-fi връзка за всички. Това дава възможност за мобилно обучение и ползване на мултимедийни продукти.

Училището разполага с два специализирани компютърни кабинета по съвременните европейски изисквания. На разположение са специализиран кабинет по личностно развитие, кабинет за обучение по икономически дисциплини, спортни салони, актова зала, външни спортни игрища, паркова среда с тревни площи, алеи, красиви дървета. Цялото помещение е осигурено с видео наблюдение.