За нас

Режим на обучение ОУ Георги Райчев

В ОУ Георги Райчев се обучават 280 деца и ученици, въведено е ранно езиково обучение по английски език и информационни технологии.

1. Училището работи на едносменен режим на обучение.

2. Начален час на учебните занятия:

8.00ч. за всички ученици

Училището разполага със собствен сайт.

Прием

 • Деца в подготвителна група
 • Ученици в 1-ви и 7-ми клас
 • Ученици в самостоятелна форма на обучение

За вас първокласници ОУ Георги Райчев предлага:

 • Ранно чуждоезиково обучение – английски език
 • Обучение по информационни технологии в 2 нови компютърни кабинета
 • Учители-специалисти с богат професионален опит
 • Психолог
 • Медицински кабинет
 • Ресурсен кабинет
 • Столова с топла храна
 • Целодневно обучение
 • Извънкласни дейности

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Удостоверение за завършена подготвителна група /оригинал/ или декларация, че детето не е посещавало детска градина;
 2. Акт за раждане на детето/ксерокопие/;
 3. Заявление за записване от родителя.

Дистанционно обучение

Във връзка с обявеното  извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя възможност учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа.
Благодарение на Вас с децата установяваме много добър контакт. Но за нас е важна и връзката с Вас – родителите.

Директорът, заместник директорът и всички учители са на разположение за възникнали въпроси от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък . Ще се опитаме да бъдем максимално полезни на учениците.

Да докажем, че заедно родители, ученици и учители ще се справим успешно в създалата се ситуация.

Ще ви представяме актуална информация своевременно на сайта на училището и във фейсбук групата.