За нас

Миналото

Най-ярък израз на стремежа на крумовци за запазване на българщината, за просвещение и издигане на националното съзнание, е откриването на първото килийно училище в малкото село Паша махале.

За първи път искрата на учебното дело в с. Крумово била запалена през 1865 г. Потвърждава се от историческата справка ,,Фонд № 505-К“, находяща се в Пловдивския държавен архив. По предания от стари хора, първият учител бил даскал Илия Георгиев – родом от с. Крумово. След даскал Илия килийното училище се поело от Георги Минчев. В това първо училище се изучавали предимно черковни книги и учениците получавали религиозна просвета. Въпреки че било религиозно по дух, обучението изиграло безспорна роля за избистряне на националното съзнание.

От статистическото сведение в Държавен архив – Пловдив научаваме, че светското училище е открито през 1882 г. В упоменатата историческа справка е отбелязано, че през 1886 г. е построена нова училищна сграда в двора на новата църква ,,Света Богородица“, която остава до учебната 1930/1931 година. През учебната 1921/1922 г. към училището се открива I–ви прогимназиален клас, а през 1928/1929 учебна година са били открити II и III прогимназиални класове. През 1930 г. е била завършена новата училищна сграда, построена със средства от Дирекция за подпомагане на пострадалите от земетресението, в която сграда се преместило началното училище, а новооткритата прогимназия е останала в старата училищна сграда. Двете училища – начално и прогимназия, са били с общ директор. През 1950 г. е построена отделна сграда за прогимназия, като двете училища се разделят – в новата сграда се настанила прогимназията, а в старата остава началното училище. През 1966 година се извършва пристройка към прогимназията, в която е преместено и началното училище. Тогава сградата на училището придобива сегашния си вид.

През годините след Втората световна война населението на с. Крумово се увеличава многократно, а с това и броят на учениците става по-голям. Броят на учителите, както и тяхното образование и квалификация, бързо нарастват. В училището получават своето модерно светско образование хиляди деца. Всяка година там се обучават между 300 и 400 ученици. Това е време на голям разцвет на образователно-възпитателното дело в с. Крумово.

Училището днес

След като през 2012 г. бе извършен голям ремонт на сградата на училището в с. Крумово, при който тя бе санирана и обновена из основи, то се превърна в едно от най-големите съвременни и модерни училища не само на територията на община Родопи, но и на съседните ни селища от други общини. С огромния си парк и открити спортни площадки, училището ни днес предлага прекрасни условия за обучение, възпитание, отдих и спорт на нашите ученици, по които критерии то се нарежда на едно от първите места в областта

По повод честването на 150-годишнината от образователното дело в селото през учебната 2014/2015 г., учителският колектив взе решение да възстанови съществуващата географска карта в двора на училището. Картата бе официално открита в присъствието на бивши учители и възпитаници на училището и обществеността на селото.

През януари 2016 г., с редица мероприятия, училището отбеляза и своята 130-годишна история. Второкласниците подеха инициатива да изработят информационни книжки за патрона на училището Христо Ботев, с чието разпространение искат да се съберат средства за изобразяване ликовете на Ботев и Левски на оградата, прилежаща до географската карта в двора на училището. Мотото на инициативата е: „В Европа обозначени, а не обезличени“. Тази инициатива среща огромно разбиране и подкрепа от страна на директора на училището г-жа Денка Генчева и на Училищното настоятелство. Изработиха се 35 такива книжки. С голямо старание и любов учениците изработиха нещо, на което много се радваха и, знаейки, че ще зарадват и други хора с книжките, ги предоставиха за събиране на средствата.

Днес в училището ни се обучават 108 ученици от I до VII клас, като от тях 98 са на целодневна организация на учебния ден, и 20 деца в Подготвителната група към училището. Функционират и ПИГ (полуинтернатни групи) или занимални. Всички учители, които преподават в училището, притежават необходимия за това образователен ценз, а много от тях имат голям трудов стаж и богат опит и са се доказали като прекрасни специалисти в своята професия.

Галерия