За нас

Днешното училище в село Раброво носи името на поета-революционер Христо Ботев, но откога, архивните материали не съобщават.

Няма данни преди Освобождението да е имало училище.

За първи път занимания с ученици започват през 1885г. в една от стаите на черквата.

За първи учител се смята Йон Попов-храненик на поп Георги, който учителства три години. Доста богат, той е убит след Общоевропейската война. Вторият учител е Първу Първулов от Раброво, даскалувал цели десет години, след което се изселил във Видин.

След него учителстват Георги Цинцаров от Кула и Стан Крецов от с. Капитановци.

Точни данни за учебното дело в селото има в летописната книга на училището, заведена от волнонаемния учител Димитър Ангелов от даскал Петър Иванов през учебната 1897/1898г.

Учебната година започвала от 15 септември до 30 октомври, а понякога и по-късно, по решение на главния учител (директора) на училището.

Разрешавани са кукурузена и ваканция за гроздобер. В летописната книга безпристрастно е фиксирано, че „населението проявява слаб интерес към училището и ако не е силата на закона, голяма част от децата щяха да останат вън от училището”.

Точни данни за броя на учениците липсват. Срещат се само в някои от протоколите по учебни години, общо или по класове. Например, през 1921/1922 г. са посочени 252 ученика. Посочва се също, че по онова време училището не разполага с необходимия брой учители и учебни помещения за обучението на всички деца.

История

В работата си учителите използват поощрението – „добрите и трудолюбиви деца винаги да се похвалват”. В края на учебната година се полагали изпити изпити с участието на учители от други населени места, които заедно с местните учители подписват изпитните ведомости.
През 1927г. се открива и Рабровската непълна смесена прогимназия с първи (сегашен пети клас). От 1 юли 1927г. за учител е назначен Парашкев Крачунов.

Първоначално училището се помещава в малка дървена сграда в сегашния черковен двор, западно от старата църква.

Около 1865г.със средствата на жителите в центъра на селото започва строителството на новата училищна сграда. За училищен двор са отчуждени дворните места на Барбо Фъцин и Джона. В сградата се побират три класни и една канцелария (учителска стая).

През 1905 г. поради порасналия брой на учениците в дъното на училищния двор е построена още една стая за канцелария на учителите, а досегашната учителска стая е превърната в учебна.

Новата сграда е масивна,но при земетресението през 1928 г. стените се пропукват и таваните пропадат. По решение на специална комисия от 16 юли 1931 г. сградата е определена като негодна и подлежаща на събрание.

Веднага е съставена комисия за строежа на ново училище.

През ноември 1936 г. Раброво е отделено от община Бойница и заедно с няколко съседни села се обособява в отделна община.

Докато трае строителството учебния процес се води в 12 стаи, наети в частни домове. Новата училищна сграда, запазена и днес, се издига на два етажа, с осем класни стаи, физкултурен салон и три канцеларии. Строителството се извършва с бързи темпове и през 1939 г. първият звънец събира децата в новото училище.

По данни от 1939 г., непълното народно основно училище дава знания общо на 416 ученици: 198 момичета и 218 момчета.

Учителките са пет, а учителите – шестима. Училището разполага с 501 дка фондова земя.

Училището има певчески хор, танцов състав и отбори в най-популярните спортове. Апотеоз на училищното дело са ежегодните тържества в чест на най-великия, най-българския празник – Денят на първоучителите Кирил и Методий.

Малко училища могат да се похвалят с постижението, че още през 1938 г. имат учредена Ученическа кооперация „Кошер”.

През 70-те години селото достига своя всестранен разцвет. Порасналият брой млади семейства и повечето малки деца налагат да бъде построена и целодневна детска градина.

През 1969 г. училището приема 49 първокласници, а през 1975 г. вече са 72.

База


Днес Основно училище ”Христо Ботев” с. Раброво е с целодневна организация на образователно-възпитателния процес в начален етап. Всички ученици учат на една смяна и се откриват занимални. В училището преподават учители с висока педагогическа подготовка и квалификация с продължителен трудов стаж в образователната система.

Учениците завършили училището продължават обучението си в средни училища, а някои от тях и във висши училища.

Учителският колектив работи за подобряване качеството на учебния процес и повишаване резултатите от НВО в ІV клас и VІІ клас и за учебната 2015/2016г успеваемостта е добра при седмокласниците и около средното ниво за четвъртокласниците.

За учебната 2016/2017 година учениците от начален етап и техните родители са заявили своето желание за участие в целодневна организация на образователно-възпитателния процес. През 2015/2016 учебна година училището е работило по НП «Училището – територия на учениците», модул»Подкрепа на целодневното обучение на учениците в начален етап».

В училището има осигурено столово хранене за всички ученици.

Училището разполага с добра материално-техническа база. Разполага с: физкултурен салон, футболно игрище, поле за лека атлетика, където учениците от всички класове провеждат заниманията си по физическо възпитание и спорт.

Училището разполага с отлично оборудван компютърен кабинет, стол за хранене, закуска и обяд. Работи с изградена училищна програма по гражданско образование и училищна програма по български език, тъй като в училището се обучават ученици от етническите малцинства, чийто майчин език не е български.

ОУ Христо Ботев Раброво има изградена Образователна стратегия за интеграция, по която работи целогодишно, както са създадени и всички необходими условия за деца със специални образователни потребности.

Училището предлага на учениците извънкласни занимания в учебно и извън учебно време. Провежда лятна работа с учениците от І – ІV клас като осигурява и столово хранене през това време.

Мисията на ОУ Христо Ботев Раброво е пряко насочена към създаване на личности с общи професионални умения, с духовност и въображение, с афинитет към самостоятелно учене, водещи пълноценен начин на живот и личности с национално достойнство и европейско самочувствие.

За Раброво

Село Раброво се намира на 2 км. от границата с Република Сърбия и има стратегическо значение за Република България. Населеното място, в което се намира ОУ Христо Ботев Раброво е една от екологично чистите територии в Република България.

На фона на обезлюдените в близост села, като Каниц, Шипикова махала, Халовски колиби, в Раброво живеят към 400 души. Заради липсата на редовна транспортна връзка с община Бойница и съседната община Кула, местните искат селото им да премине към община Видин.

Училището е единствената институция благодарение, на която в селото все още са се запазили някои млади семейства, а през учебно време определено личи кипежа на учениците, който показва, че в селото има живот.

Местните семействата, чийто деца посещават детската градина и училището са крайно бедни и нуждаещи се от подкрепа и грижа. Те нямат възможност да изпращат децата си да се обучават в други училища, за които се налага да пътуват.

През изминалата учебна година значителен брой родители се интересуваха и проявиха желание да преместят и запишат децата си в училището, изказвайки мнение за добри грижи и обучение спрямо децата им. Голяма част от тях записаха вече децата си.