За ОУ Христо Ботев - село Добромирка

ОУ Христо Ботев – село Добромирка води началото си от далечната 1882г. Сградата, в която сега се обучават учениците е четвъртата по ред.

Първоначално за училище е използвана сградата на голям хамбар, намиращ се на юг от сградата на кметството. Когато хамбарът отеснял била построена втората сграда, дело на севлиевския майстор Тачо. Тя се намирала на мястото където сега е сградата на кметството. В началото ма м. март 1936г. сградата е унищожена от пожар. След пожара била построена набързо сграда, на мястото на която днес се намира детската градина, където до 1941г са учили учениците от прогимназиалния курс.

Днешната, четвърта сграда е строена на два пъти- от 1937г- 1939г. и от 1939г. до 1941г. Строена е от добромирския строител предприемач Йордан Цинговски, по планове на търновски архитект. В изграждането на сградата с доброволен труд са участвали строители от селото, които по това време, а и до сега са известни със сръчността си.
В училището е учил поета Пеньо Пенев.

Новата сграда на ОУ Христо Ботев – село Добромирка , в която то се помещава и днес, е построена през 1937 година Училището е средищно.

В него се обучават ученици от селата Буря, Добромирка, Идилево и Младен.

Разполага с просторни класни стаи, компютърен кабинет, физкултурен салон, спортна площадка.

Патронният празник на училището е на 6 януари.

Христо Ботев - село Добромирка