За нас

Училище Иван Хаджийски Троян e конкурентноспособно училище, което предлага качествено и достъпно образование, съчетано с добра материална база.

Нашата цел е изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура.

Екипът на училището зачита уникалността на всяко дете и се съобразява с неговите индивидуални дарби и потребности. Всички ние активно се ангажираме с възпитанието и обучението на децата според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

Училището предлага:

 • полуинтернатни групи за подготовка по всички учебни предмети (занималня);
 • ресурсен център;
 • център за ранно професионално и кариерно развитие;
 • МПО „Млад огнеборец“;
 • занимания по интереси;
 • отдих и спорт;
 • клуб по интелектуални спортове – бридж и шах.;
 • игротеки с джаги и други занимателни игри;

Материална база

ОУ Иван Хаджийски Троян разполага с:

 • просторни и светли класни стаи;
 • кабинет по химия, физика, биология, география, история, музика, математика, български език;
 • 3 кабинета по информационни технологии, снабдени със съвременни компютри, лаптоп, мултимедия, оборудвани с принтери и скенери. В компютърните кабинети има Интернет връзка;
 • кабинет на педагогическия съветник ;
 • хигиенични общи помещения;
 • логопедичен кабинет;
 • лекарски кабинет;
 • зъболекарски кабинет;
 • учителска стая;
 • стая за помощния персонал;
 • канцелария;
 • работилници;
 • столова със значително намалени цени на закуските и обяда;
 • меню,съобразено с изискванията за здравословно хранене на учениците;
 • 2 физкултурни салона;
 • фитнес зала;
 • библиотека с учебно-техническа, педагогическа и методическа литература, която е ценен помощник за ученици и учители;
 • просторният училищен двор – предпочитано място за подрастващите;

Още