За нас

ОУ Свети свети Кирил и Методий град Карлово има достоен принос в образователното дело на град Карлово. Неговият безспорен авторитет се дължи на качеството на учебно – възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. През годините то се е утвърдило като водещо в общината.

Специализирано е в областта на хореографията, музиката и изобразителното изкуство. Положена е много добра основа за ранно чуждоезиково обучение по английски език. Свободноизбираемата подготовка на учениците е организирана в часове по музика, математика, български език и литература, предприемачество и др.

Амбициите на училищното ръководство и на учителския колектив са:

да поддържат високото ниво на учебно-възпитателния процес;
да насърчават учениците към постижения и изяви чрез ефективни форми и методи на обучение;
да стимулират техните творчески способности;
да оползотворяват съвместната дейност с училищното настоятелство за обогатяване на материално-техническата база.
Гордост за всички са постигнатите успехи на състезания, конкурси и изложби.

През 2007 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Карлово чества своя 40-годишен юбилей.

Прием

I КЛАС

I КЛАС – 4 паралелки по 22 ученика

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА

Избираеми учебни часове – БЕЛ – 1 час седмично; Хореография – 2 часа седмично; Изобразително изкуство – 2 часа седмично.

Факултативни часове – Околен свят – 2 часа; Музика – 2 часа; Изобразително изкуство – 2 часа.

Заповед на Директора на училището за прием на ученици в I и V класове.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС:

V КЛАС – 4 паралелки

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

Избираеми учебни часове – Математика – 1,5 часа седмично; Хореография – 1 час седмично; Изобразително изкуство – 1 час седмично.

Факултативни часове – Музика – 2 часа седмично.

Заповед на Директора на училището за прием на ученици в I и V класове.

Галерия