За нас

През м. Август 1966 г. е издадена съвместна заповед на МНП и Министерство на машиностроенето за създаване на ПТУ-м в гр. Якоруда. За директор на ПТУ е назначен г-н Атанас Кузмев. На 15. 09. 1966 г. училището гостоприемно отваря врати за първите ученици, разпределени в: 2 паралелки по специалността “Стругаро-фрезист”, 1-“Шлосер” и 1-“Ел. монтьори”. Ентусиазираният млад учителски колектив наброява само 8 човека. През 1968 г. за директор е назначен г-н Янко Парцов. Учителският колектив се попълва с все нови специалисти. ПТУ от 15. 09. 1969 г. вече ще бъде СПТУ, се посреща с искрена радост, но и като нещо закономерно. Училището ще носи името на бележития творец и политик, учител, фолклорист, голям родолюбец Петко Рачов Славейков.

Базата непрекъснато се обогатява:

-изградени са работилници и лаборатории;

-спортна зала;

-библиотека;

актова зала;

-ученически стол;

-пансион.

През 1980 г. за директор на училището е назначен г-н Бинко Немчов. На 19. 01. 1987 г. за директор на училището е назначен г-н Виктор Барусов. Професионалист от висока класа, той имаше трудната задача да продължи организирането на II и III степен на ЕСПУ.

След проведен на 21.01.1993 г. в РИ на МОНП конкурс, за директор на СПТУ-м е назначен г-н Боян Димчев. В трудните години на прехода имаше нелеката задача да търси нови и приложими специалности за оцеляване на училището, воден от родолюбивата мисъл да не се лиши общината от Средно училище. Заради добрата работа на колектива през м.10.2002 г. МОН издава заповед за преобразуване на СПТУ-м ”П. Р. Славейков” в ПГ-м. Статистиката сочи точния брой завършили и дипломирани наши ученици по специалности. За нас това не са само цифри, а верен прочит на постигнатото.:  над 160 учители, 43 инженери, 32 лекари и стоматолози, 25 юристи, 28 икономисти и т. н.

Истинска гордост за колектива ни са и хилядите ни възпитаници, днес трудолюбиви достойни хора.

Галерия