Иновативно училище

Днес, в гимназията се обучават ученици, разпределени в паралелки от VIII до XII клас, които получвата знания и професионални умения по професиите / специалностите:
213070 „Графичен дизайнер“
2130701 „Графичен дизайн“
481030 „Приложен програмист“
4810301 „Приложно програмиране“
523050 „Техник на компютърни системи“
5230501 „Компютърна техника и технологии“
542041 „Модист“
5420412 „Бутикови облекла“
522010 „Електротехник“
5220106 „Електрообзавеждане на транспортна техника“
522020 „Електромонтьор“
5220207 „Електрообзавеждане на транспортна техника“
542040 „Моделиер-технолог на облекло“
5420401 „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“
Материална база

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

Преподаватели

Каролина Димова Христова-Маркова

Директор

Химия и опазване на околната среда; Физика и астрономия

инж. Полина Димитрова Начева
Заместник директор по учебнo – производствената дейност
Теория, професионално направление: Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи

Нели Асенова Йорданова
Анна Йорданова Цонева
Български език и литература, Руски език

Гюлхан Ефраимова Ахмедова
Български език и литература, Английски език

Антоанета Петкова Людмилова
Английски език

Виктория Димитрова Станева
Математика

Татяна Христова Николова
Информатика и Информационни технологии

Александър Русев Русев
Философия и обществени науки, География и икономика

Бойко Пенев Михайлов
История и цивилизации, География и икономика

Димитринка Кънева Великова
Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

Ана Димитрова Дечева
Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда

Ивайло Миленов Алексиев
Айхан Османов Юсеинов
Физическо възпитание и спорт

инж. Християн Николов Иванов
Практика, професионално направление: Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

инж. Мартин Ивайлов Николов
Практика, професионално направление: Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

инж. Пламен Йорданов Петков
Теория, професионално направление: Компютърни науки

Никола Християнов Николов
Теория, професионално направление:„Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“

инж. Боряна Петрова Иванова
Теория, професионално направление: Електротехника и енергетика

инж. Даниела Стефанова Николова
Маргарит Савов Попов
инж. Първолета Ценкова Дамянова
Практика, професионално направление: Електротехника и енергетика

инж. Десислава Иванова Игнатова
Теория, професионално направление:Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи

Веска Атанасова Василева
Практика, професионално направление:Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи

Димитринка Стойкова Тодорова
Учител-методик, професионално направление:Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи

инж. Пенка Христова Колчевска-Михайлова
Ресурсен учител

Стефка Петрова Александрова
Училищен психолог

Прием

код 213070 професия „Графичен дизайнер“
код 2130701 специалност „Графичен дизайн“

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Срок на обучение: 5 години
Брой ученици: 13
Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план:
1. Информационни технологии
2. Технологии и предприемачество

код 481030 професия „Приложен програмист“
код 4810301 специалност „Приложно програмиране“

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Срок на обучение: 5 години
Брой ученици: 13
Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план:
1. Информационни технологии
2. Технологии и предприемачество

код 542040 професия „Моделиер -технолог на облекло“
код 5420401 специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Срок на обучение: 5 години
Брой ученици: 13
Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план:
1. Изобразително изкуство
2. Информационни технологии

код 522020 професия „Електромонтьор“
код 5220207 специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Срок на обучение: 5 години
Брой ученици: 13
Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план:
1. Информационни технологии
2. Технологии и предприемачество

Галерия