За нас

Днес ПГ по дървообработване Иван Вазов, Велинград е едно от авторитетните училища в България, подготовящо добри специалисти със средно образование.

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни и учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания. ПГ по дървообработване Иван Вазов, Велинград задоволява интересите на младите хора към съвременните технически науки.Прилагането на иновационни методи адаптира обучението, съобразявайки го с бързо променящите се условия на икономическия пазар и нуждата от качествени специалисти.

За да бъдат възпитаниците конкурентоспособни в променящите се условия на съвременния свят, училището адекватно реагира и въвежда нови учебни специалности в годините на своето развитие.Добрата техническа база позволява теоретичните знания да се прилагат и на практика.Водеща цел в работата на Гимназията е тя да се наложи като институция със сериозни образователни, професионални и културни функции.Обучението и образованието, което получават възпитаниците на ПГ по дървообработване Иван Вазов, Велинград са на високо качество.

Учебното заведение се слави с големия професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към възпитаниците си, обграждайки ги с внимание, давайки им знания.Анализирайки резултатите, гимназията отговаря на изискванията на новото време и целият колектив реагира адекватно на новата икономическа обстановка в страната и членството на България в ЕС.Училището участва в разработване и прилагане на учебни планове и програми за различни форми на обучение и в международни проекти по програми на Европейския съюз.

ПГД Иван Вазов – Велинград разполага с екип от квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, решили да посветят живота си на духовното, интелектуално и емоционално израстване на децата и на превръщането им в личности:

РЪКОВОДСТВО

 1. инж. Росица Ангелова Рускова – Директор

 ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 1. Надежда Петрова Мичева – Български език и литература; История и цивилизация
 2. Елена Юлиева Мишева – Руски език, Български език и литература
 3. инж. Славка Жекова Жекова – Математика, Информатика, ИТ
 4. Вера Симеонова Алексиева – Биология и ЗО, Химия и ООС, ЗБУТ
 5. Магдалена Илиева Пухалева – География и икономика, Английски език
 6. Антоанета Георгиева Нанкова – Физическо възпитание и спорт
 7. инж. Татяна Верчова Керина – Информатика, Материалознание, Технологии и машини, Електротехника и електроника, Технологии на мебелното производство, Технологии и машини в дървообработването, Сушене на дървесината
 8. инж. Катя Борисова Даскалова – ИТ, Техническо чертане, Автоматизация на производството, Конструиране на детайли и агрегати, Икономика, Предприемачество
 9. Анка Василева – Ресурсен учител, Математика
 10. Юлиана Алексиева Методиева – Учебна практика по фризьорство, Учебна практика по технология на специалността, Козметични средства, Технология на специалността, История на прическата
 11. Альоша Пламенов Кадьов – Учебна практика по дърворезбарство, Технологии в дърворезбоването, Настройка и поддържане на машини и инструменти, Специални технологии
 12. Валентин Пламенов Кадьов – Учебна практика по дърворезбарство, Проектиране на мебели и интериор, Декоративно рисуване, Производствена практика
 13. Димитър Ангелов Мавров – Учебна практика по дървообработване

Галерия