За нас

ПЛГ Никола Вапцаров е основано през 1946 г. като Държавно промишлено училище в град Разлог. като през месец юни 1948 г. то е преместено в град Банско. Преименувано е на Държавно средно техническо училище по дървообработване и вътрешна архитектура.
Два месеца по-късно името е сменено с Народна техническа гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура.

В началото на учебната 1951/1952 година са въведени нови специалности – „Дърводобив” и „Механична технология”, което довежда и до промяна на името – Техникум по горска промишленост.
През 1957 г. техникумът се настанява в новопостроената за целта сграда на сегашния му адрес.

От 1981 г. училището носи името Техникум по горско стопанство и дървообработване.
През 2003 г. техникумът бе преименуван на Професионална лесотехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров”.

С изграждането на новата, съвременна и изключително солидна материална база и с утвърждаването на актуалните за времето специалности, които имат своите корени и традиции в поминъка на местното население в целия регион, с работата на квалифицирани преподаватели, с добре оборудваните учебни кабинети и работилници техникумът днес намира своето достойно място в образователната система на страната.

Прием в ПЛГ Никола Вапцаров Банско

Специалност  ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВОДОБИВ

Прием: след завършен 7 клас

Срок на обучение 5 години, С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

III-та степен на професионална квалификация по професията:
ТЕХНИК – ЛЕСОВЪД

Кандидатстване: по документи

За повече информация … тук!

 

Специалност  ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО

Прием: след завършен 7 клас

Срок на обучение 5 години, С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

III-та степен на професионална квалификация по професията:
ТЕХНИК – ЛЕСОВЪД

Кандидатстване: по документи

За повече информация … тук!

Галерия