Образователен регистър

Професионални гимназии
ПГ Димитър Маринов - град Вълчедръм

ПГ Димитър Маринов – град Вълчедръм

В своето развитие училището Димитър Маринов се утвърди като професионален и духовен център, благодарение усилията на поколения учители, всеотдайно работели и работещи за формиране на подрастващите. Благоприятен фактор е и ...
Повече информация
АТПГ - град Златица

АТПГ – град Златица

АТПГ е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин. Придобиване на професии : - Машини и системи с ЦПУ; - Машини и съоръжения за заваряване; ...
Повече информация
ПГ Атанас Дамянов - град Николаево

ПГ Атанас Дамянов – град Николаево

ПГ АТАНАС ДАМЯНОВ Николаево е професионална гимназия с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин. Училището е открито с разпореждане № 287 от 15.09.1964 година на МС, като ...
Повече информация
ПГЗ Тодор Рачински - град Ген. Тошево

ПГЗ Тодор Рачински – град Ген. Тошево

Училището предлага: Подготовка по общообразователни предмети; Професионална подготовка. Училището издава: Диплома за завършено средно образование; Свидетелство за професионална квалификация Свидетелство за управление на МПС категория В и ТкТ През учебната ...
Повече информация
НУТИ - град София

НУТИ – град София

Националното училище за танцово изкуство - НУТИ София е единствената от такъв мащаб образователна институция за професионално обучение в областта на танцовите изкуства на класическия балет, българския фолклорен танц и ...
Повече информация
ПГТ Самоков - град Самоков

ПГТ Самоков – град Самоков

През 1959г. се открива Професионално училище по текстил ПГТ в град Самоков. По-късно през учебната1971/72 година училището прераства в СПТУ по текстил. До1976г. Училището не разполага със, собствена сграда, като ...
Повече информация
ПГЕТ Захари Стоянов - град Харманли

ПГЕТ Захари Стоянов – град Харманли

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил - ПГЕТ Захари Стоянов е учебно заведение в Харманли. Учебното заведение предлага обучение по специалност в паралелка Електрически инсталации, Електрически машини и апарати, Компютърна ...
Повече информация
Селскостопанска гимназия - град Садово

Селскостопанска гимназия – град Садово

Създаването на Селскостопанска гимназия в Садово става с указ № 28 от 18 април 1881 г. на генерал-губернатора на Източна Румелия Алеко Богориди. През следващата година за негов управител е ...
Повече информация
ПГИИРЕ Михай Еминеску - град София

ПГИИРЕ Михай Еминеску – град София

ПГИИРЕ „Михай Еминеску“ е създадено по съвременна европейска идея и на базата на подписана спогодба между България и Румъния в областта на образованието и културата 18 години изгражда личности добре ...
Повече информация
ПТГ Сандански

ПТГ – град Сандански

Професионална техническа гимназия - ПТГ Сандански е средно учебно заведение с тридесет и девет годишна история и традиции в подготовката на средни специалисти в областта на компютърните технологии и електроника, ...
Повече информация
Банери
ЧДГ Малки Стъпки - град София
Образователни висини към Международна фондация "Св. св. Кирил и Методий"
РЦПППО Благоевград
Софийска опера и балет
Народно читалище Никола Вапцаров 1895 - град Ловеч

© 2024 Образователен регистър

Всички права запазени собственост на Адвъртайз Партнърс ЕООДUp ↑