За нас

Регионалният исторически музей в град Пазарджик, България е създаден през 1911 г. с решение на Управителния съвет на местното читалище „Виделина“.

През 2000 г. е преобразуван в Регионален исторически музей с територия на дейност Област Пазарджик и Област Пловдив.
По профил музеят е общоисторически и има следните основни отдели:

– Археология;
– История на България XV-XIX век;
– Етнография;
– Нова история;
– Най-нова история;
– Фондове и научен архив;
– Връзки с обществеността.

Историческите експозиции са поместени в специално построена сграда на площ от 1200 квадратни метра. Музеят притежава собствена специализирана библиотека, реставрационно ателие и фотолаборатория, има уреден щанд за продажба на рекламни материали и сувенири и кафене.

Етнографската експозиция на Регионалния исторически музей е подредена в най-голямата жилищна сграда в Пазарджик от епохата на Възраждането, построена през 1850 година в стила на пловдивската възрожденска къща. Собственикът на къщата Никола Христович е бил богат пазарджишки търговец. Къщата е обявена за национален архитектурно-художествен паметник на културата.