За нас

Регионална библиотека Партений Павлович – Силистра е водещ културен институт с вековна история и традиции, работеща за укрепване, популяризиране и развитие на българската идентичност, култура и духовни ценности. Библиотеката е значим и притегателен център в предоставянето на достъп до знание, информация и услуги за всички жители и общности в Силистра и областта.

Нашата МИСИЯ е:

 • Да създаваме и поддържаме условия за устойчиво културно развитие и духовно консолидиране на общността;
 • Да предоставяме качествени информационни, образователни и културни услуги;
 • Да осигуряваме равни възможности за достъп до образование и активно участие в обществения живот на жителите на Силистра и областта;
 • Да насърчаваме и подпомагаме потребителите при ползване услугите на „Е-правителство“;
 • Да работим за интегрирането на всички членове на общността в глобалното информационно общество.

Работим за утвърждаване авторитета на Регионална библиотека Партений Павлович- Силистра, като прилагаме съвременните тенденции в развитието на обществените библиотеки.

ОСНОВНИ БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ

 • Заемане на книги за дома;
 • Ползване на документи в читалните и специализираните отдели на библиотеката;
 • Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация;
 • Достъп до собствени електронни и традиционни каталози и бази данни;
 • Ползване на компютри и интернет за образователни и социални нужди;
 • Обучение и консултиране за работа с компютър.

 
ПРАВИЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ В РБ „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ“