За нас

 • 1959 Библиотека „Николай Вранчев“ – гр. Смолян е създадена на базата на читалищна библиотека „Христо Ботев“.
 • 1966 Тържествено е открита новата сграда на Окръжната библиотека, това е първия нов дом.
Николай Вранчев
 • 1979 На основата на съществуващия Методичен отдел се създава Окръжна дирекция „Библиотеки“ – специализиран орган на окръжния съвет за  култура за ръководство и методическо подпомагане на  библиотечното дело в целия окръг.
 • 1985 Библиотеката получава своя втори дом – на 5000 кв. м. площ са разположени: каталожна зала, зала за свободен достъп, две читални, специализиран отдел „Изкуство“, Детски отдел, Справочно-библиографски отдел, Краезнание, специализирани звена за комплектуване и обработка на библиотечните фондове и методическа дейност. С решение № 95 на Окръжния народен съвет – Смолян библиотеката получава и своето име „Николай Вранчев“ известен родоповед, писател и преводач от национална величина, издател на библиотека „Ралица“. По случай 25 годишния юбилей с указ № 2945 на ДС на НРБ библиотеката е наградена с орден „Кирил и Методий“ – първа степен.
Николай Вранчев
 • 2000 Библиотеката придобива статут на регионален институт на основата на ПМС 153.
Николай Вранчев
 • 2001 Стартира локалната автоматизирана система с 10 работни  места. Днес библиотеката разполага с 234 000 библиотечни единици. Наред с традиционното справочно-иблиографско и библиотечно обслужване от 1998 г. на читателите се предлага и автоматизирано библиотечно-информационно  обслужване.
 • 2006 Стартира уеб страницата на библиотеката.
Николай Вранчев
 • 2007 Информационната система на библиотеката преминава на нов софтуер „Автоматизирана библиотека“ на фирма PC-TM.
  Закупени са следните модули:
 1. Книги
 2. Периодика
 3. Статии
 4. Некнижни носители
 5. Ноти
 6. Заемна служба
 7. Информационно обслужване
 • 2009 Библиотеката е избрана за целева по програма «Глобални библиотеки».
  Получава следното оборудване:
 1. Преносим компютър
 2. 24 Настолни компютри
 3. 1 Сървър
 4. 1 Цветен принтер
 5. 1 Многофункционален Принтер Тип А
 6. 1 Проектор и екран за проектор
 • 2011 Стартира интернет каталога на библиотеката.
 • 2017 Нова визия на уеб страницата на библиотеката и начало на дигитализацията.
Работно време с читатели
Лятно работно време