Образователен регистър

Ресурсни центрове
НЦПКПС - Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

НЦПКПС – Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

НЦПКПС е специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование за дейности, свързани с повишаването и поддържането на квалификацията на педагогическите специалисти. Центърът е юридическо лице със седалище ...
Повече информация
Международна фондация Св. Св. Кирил и Методий - град София

Международна фондация Св. Св. Кирил и Методий – град София

Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий” е учредена на 20 октомври 1982 година като неправителствена организация с идеална цел, имаща статут на юридическо лице със седалище в гр. София. Работата на ...
Повече информация
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - град София

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – КИИП – град София

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 ...
Повече информация
РЦПППО – град Благоевград

РЦПППО – град Благоевград

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование  РЦПППО – Благоевград е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование ...
Повече информация
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - град Габрово

РЦПППО – град Габрово

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование РЦПППО - Габрово е държавно специализирано обслужващо звено за дейности, свързани с провеждането на държавната политика за подкрепа на процеса на ...
Повече информация

РЦПППО – град Монтана

Началото на интегрираното обучение РЦПППО в регион Монтана бе положено през 2003/2004 учебна година в ОУ "Константин Фотинов" - град Лом. Първите ресурсни учителки, положило основите на интегрираното обучение са ...
Повече информация
РЦПППО - град Кърджали

РЦПППО – град Кърджали

Със заповед на Министъра на образованието и науката на 13 септември 2006 г. в град Кърджали е разкрит РЦПППО за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици ...
Повече информация
Лого Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Смолян

РЦПППО – град Смолян

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - РЦПППО Смолян е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за провеждане на държавната политика за подкрепа на ...
Повече информация
РЦПППО - Ямбол

РЦПППО – град Ямбол

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗУПО/ Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности /РЦПИОВДУСОП/ ...
Повече информация
ОЦ Софос Консулт - град Варна

ОЦ Софос Консулт – град Варна

Образователен център Софос Консулт е създаден през март 2012 година. Като Център за професионално обучение е регистриран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 2012121003/28.09.2012 г ...
Повече информация
Банери
ОУ Георги Сава Раковски с. Партизанин
НУ Георги Бенковски - град Монтана
ДГ 141 Славейкова поляна София

© 2024 Образователен регистър

Всички права запазени собственост на Адвъртайз Партнърс ЕООДUp ↑