Образователен регистър

Ресурсни центрове
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образованиеРЦПППО - град Пазарджик

РЦПППО – град Пазарджик

РЦПППО - Пазарджик координира процеса на интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности, като:
  • взаимодейства с учители, родители, социални партньори, образователна среда;
  • развива разнообразни форми на сътрудничество ...
    Повече информация
ЦСОП Св. Паисий Хилендарски - град Благоевград

ЦСОП Свети Паисий Хилендарски – град Благоевград

ЦСОП Свети Паисий Хилендарски, Благоевград е единственото учебно заведение в Благоевград, за работа с деца със СОП. Учебно-възпитателният процес е организиран по начин, който поставя в центъра си, детето със ...
Повече информация
ЦСОП - град Габрово

ЦСОП – град Габрово

Център за специална образователна подкрепа - ЦСОП град Габрово е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности. Води началото си от 1967 г., като помощно ...
Повече информация
Loading...
Банери
ЧДГ Малки Стъпки - град София
ОУ Георги Бенковски - с. Мирково
ОУ Георги Сава Раковски с. Партизанин
СУ Св. Св. Кирил и Методий - град Бургас
Шуменски университет
РЦПППО Благоевград
Образователни висини към Международна фондация "Св. св. Кирил и Методий"

© 2023 Образователен регистър

Всички права запазени собственост на Адвъртайз Партнърс ЕООДUp ↑