За нас

Първото българско училище Христо Ботев  в Арчар е открито през 1832г.Отначало то се е помещавало в частни къщи. За пръв учител е повикан даскал Алекси-македонец дошъл от Влашко по време на войната между сърбите и турците, под псевдоним Димитър. След изграждането на черквата през 1847 г. за училище започва да служи черковната килия. Първият учител в нея е Ангел Иванов от с Боровица, Белковско.

През 1883 г. се поставят основите на новата училищна сграда в църковно място. През същата година тя е изградена и покрита с керемиди. Идеята и направата на новото училище са дело на Цоко Ц.Мумджиев, свещеник Васил поп Каменов, Ангел Нягулов, Филип Петков и Ванко М. Палапурдов.

За направата на училището е използван църковен капитал в размер на 8000 лв. без всякаква парична помощ от населението.

През 1887г. училищната сграда е завършена окончателно и на 1 декември същата година в него започва редовно обучение на децата.

Днес в училището се обучават  326 ученика от 1 до 12 клас.

СУ Христо Ботев Арчар е една от непреходните гордости в историята и настоящето на Община Димово.

Учебен план

Галерия