За нас

Образователното дело в село Черни Осъм има повече от 130 годишна история. През 1957 година училището се премества в нова специално построена сграда, отговаряща на модерните за времето си изисквания. То е уникално с това, че в него до 1971г. се помещава изключително богата сбирка от препарирани животински видове от района на Централна Стара планина. Тя е дело на учителя по биология в училището Илия Илиев и ученици от кръжока по биология. През 1976г. сбирката е преместена в построената специално за целта сграда на сегашния Природонаучен музей.

През 2000 година се слага ново начало в училищната история с преобразуването на училището от основно в средно общообразователно с единствената в страната професионална паралелка за Планински водачи. Човекът с най-голяма заслуга за това е дългогодишният директор на училището Минко Занковски – човек, отдал цялата си енергия и живот на училището и планината.

Сега то разполага с обновена материална база, нов физкултурен салон, две катерачни стени и компютърен кабинет.
До момента средно образование и трета професионално-квалификационна степен са получили над 160 ученици от 8-те завършили випуска. Днес в училище се обучават 200 ученици от I до XIII клас. От тях в професионалната паралелка са 90 ученици, дошли тук от цяла България.

Прием

Приемат се ученици от цялата страна по документи след завършен 7-ми и 8-ми клас по следните специалности:

1. „ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ“
2. „ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ“

Балообразуващи са:

За специалността „Планински водач“:
Оценките по Български език и литература, География и икономика и Физическо възпитание и спорт от Свидетелството за завършен 8-ми клас

Предимство при приемането имат онези ученици, които вече са се занимавали с някои от туристическите дисциплини: алпинизъм, състезателно катерене, ориентиране или спелеология.

За специалността „Организатор на туристическа агентска дейност“:
Оценките по Български език и литература, География и икономика и Чужд език от Свидетелството за завършен 8-ми клас

Документи за кандидатстване: 

1.Заявление по установен образец
2.Свидетелство за завършен VІІІ клас през учебната 2016/2017г.
3. Медицинско свидетелство, заключаващо, че кандидатът е годен да стане планински водач.

График за: Подаване на документите: Обявяване на резултатите: Записване:
1. За първо класиране 16.06.2016г. – 04.07.2016г. на 07.07.2016г. 08.07.2016г.
2. За второ класиране 10.07.2016г. – 13.07.2016г. на 14.07.2016г. 15.07.2016г.
3. За трето класиране 18.07.2016г. – 20.07.2016г. на 21.07.2016г. 22.07.2016г.

 

ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ

(По изключение, се приемат ученици от IX и X клас, след полагане на приравнителни изпити по специалните предмети. Ученици, които желаят да станат планински водачи могат да завършат тук основното си образование (до VIII клас.)