За нас

НУ Св.Св. Кирил и Методий, Троян е общообразователно, начално училище с присъединена група деца в детска градина. Финансирането на учебното заведение се осигурява с общински средства. Организацията на учебния процес е в две смени.

Сградата на НУ Св.Св. Кирил и Методий, Троян е на 2 етажа, разполага още с приземен етаж и кухненски блок.Материално-техническата база на училището включва класни стаи, учебни кабинети, както и специализирани кабинети по Английски език, модерен компютърен кабинет.

Училището разполага със собствен библиотечен фонд – учебно-помощна, художествена и справочна литература. Налични са физкултурен салон, столова, сертифицирана от РИОКОЗ, кабинет по логопедия, лекарски кабинет, спортна площадка, детска площадка и площадка по безопасност на движението.

Галерия