Образователен регистър

Университети

УАСГ – град София

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) е най-старото и сред най-престижните висши технически училища в България. Днес съвременната мисия на УАСГ е насочена към осигуряване на обучение съвместимо с ...
Повече информация
Шуменски университет- Епископ Константин Преславски - град Шумен

Шуменски университет – Епископ Константин Преславски – град Шумен

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Чл. 8. В Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“ за всички специалности в образователно-квалификационните степени бакалавър и професионален бакалавър, в редовна и в задочна форма на обучение, могат ...
Повече информация
ТУ - Технически университет - град София

ТУ – Технически университет – град София

Техническият университет - София (ТУ-София) е най-големият учебно-научен комплекс в България в областта на техническите и приложните науки, съхранил в себе си добрите традиции във висшето образование, заложени от неговите ...
Повече информация
ХТМУ Химикотехнологичен и металургичен университет – град София

ХТМУ Химикотехнологичен и металургичен университет – град София

Химикотехнологичният и металургичен университет – ХТМУ София е създаден през 1953 г. и успешно развива образователна и научна дейност по уникални за страната специалности в областта на химичните технологии, биотехнологиите, екологията, ...
Повече информация
Технически университет - град Варна

Технически университет ТУ – град Варна

Технически университет - ТУ във Варна е създаден през 1962 г. с Постановление на Министерския съвет на НР България и Указ на Народното събрание. Новото висше учебно заведение трябва да ...
Повече информация
Техническият университет – град Габрово

Технически университет – град Габрово

Технически университет – Габрово е висше учебно заведение, което успешно съчетава традициите на миналото с възможностите на настоящето в областта на образованието и науката. Той е престижен образователен и научен ...
Повече информация
Медицински Университет - град Плевен

Медицински Университет – град Плевен

Медицински университет – Плевен е основан през 1974 година на базата на бившата окръжна болница. Първоначално функционира като факултет в структурата на Медицинска академия, след закриването на която, през 1979 ...
Повече информация
Loading...
Банери
33 Езикова гимназия - град София
ДГ Червена Шапчица - Луковит
ДГ Славейче - с. Дерманци
СУ Св. Св. Кирил и Методий - град Бургас
Образователни висини към Международна фондация "Св. св. Кирил и Методий"
Шуменски университет
цсоп

© 2024 Образователен регистър

Всички права запазени собственост на Адвъртайз Партнърс ЕООДUp ↑