Образователен регистър

Вузове
Университет за национално и световно стопанство УНСС - град София

Университет за национално и световно стопанство УНСС – град София

Бакалаври Магистри Докторанти Продължаващо обучение Асоциация на икономическите училища в България Кандидатстудентски състезания и конкурси Бакалаври Магистри Докторанти Чуждестранни студенти Продължаващо обучение Практики Кредитиране Катедри ...
Повече информация
Университет По Хранителни Технолигии- град Пловдив

Университет По Хранителни Технологии УХТ – град Пловдив

История на УХТ Висшият институт по хранителна и вкусова промишленост      (днес Университет по хранителни технологии) град Пловдив е основан официално с Указ №230 от 10 юни 1953 година ...
Повече информация
Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" - град Шумен

Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“ – град Шумен

Шуменският университет Епископ Константин Преславски е плод на многовековни културно-просветни традиции. Той е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин Преславски – един от най-образованите и ...
Повече информация
Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - град Свищов

Стопанска академия Димитър Апостолов Ценов – град Свищов

Създаването на Висше търговско училище в Свищов - Стопанска академия има своите корени във възрожденската история на града. През Възраждането той се утвърждава като важен търговски център, в който избуяват ...
Повече информация
Институт по Инженерна Химия - град София

Институт по Инженерна Химия ИИХ – град София

Институт по Инженерна Химия ИИХ е академична специализирана научна организация по инженерна химия към Българската академия на науките (БАН). Той е основен национален изследователски център по инженерна химия и биохимично ...
Повече информация
Национален музей на образованието - град Габрово

Национален музей на образованието – град Габрово

Добре дошли в Националния музей на образованието! Създаден през 1973 година, музеят е наследник и продължител на първия Държавен училищен музей от 1905 г. Неговият фонд съхранява паметта на българското ...
Повече информация
Департамент за Информация,Квалификация и Продължаващо Образования - град Варна

ДИКПО – Департамент за Информация,Квалификация и Продължаващо Образования – град Варна

ДИКПО - Варна е партньор по проект на МОН "Квалификация на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". * Лицата, желаещи да проведат обучението в ...
Повече информация
Сдружение "Паралелен свят" - град Пловдив

Сдружение Паралелен свят – град Пловдив

Сдружение „Паралелен свят“ е родителска организация, учредена 2010 г. като Сдружение с обществено полезна дейност. Сдружението започва своята дейност от самото си създаване и е пълноправен член на Българска асоциация за лица с ...
Повече информация
ВСУ "Любен Каравелов" - град София

ВСУ Любен Каравелов – град София

Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София e правоприемник на специализираното военно инженерно строително училище, създадено през 1938 година с Указ на Н.В. Цар Борис III. ВСУ “Л. Каравелов” е ...
Повече информация
НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" - град София

НАТ­ФИЗ Кръстьо Сарафов – град София

Национална академия за  театрално и филмово изкуство На­ци­о­нал­на­та ака­де­мия за те­ат­рал­но и фил­мо­во из­кус­т­во  „Кр. Сарафов“ (НАТФИЗ) е пър­во­то бъл­гар­с­ко вис­ше училище. От създаването си през 1948 г. до днес ...
Повече информация
Банери
Образователни висини към Международна фондация "Св. св. Кирил и Методий"
Народно читалище Никола Вапцаров 1895 - град Ловеч
ДГ Славейче - с. Дерманци

© 2024 Образователен регистър

Всички права запазени собственост на Адвъртайз Партнърс ЕООДUp ↑