Образователен регистър

Вузове

УАСГ – град София

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) е най-старото и сред най-престижните висши технически училища в България. Днес съвременната мисия на УАСГ е насочена към осигуряване на обучение съвместимо с ...
Повече информация
Шуменски университет- Епископ Константин Преславски - град Шумен

Шуменски университет – Епископ Константин Преславски – град Шумен

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Чл. 8. В Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“ за всички специалности в образователно-квалификационните степени бакалавър и професионален бакалавър, в редовна и в задочна форма на обучение, могат ...
Повече информация
ФУ­­МИ Ин­­­те­­лект Европейски бизнес колеж - град София

ФУ­­МИ Ин­­­те­­лект Европейски бизнес колеж – град София

Европейски бизнес колеж ФУ­­МИ Ин­­­те­­лект е съз­­­да­­ден през 1990 г. по Търговския закон от Бо­­тю Бо­­ри­­сов – ин­же­нер (1970 г.), ико­но­ми­ст (1976 г.), док­тор по ико­но­ми­ка (1980 г.). ФУ­­­МИ е ...
Повече информация
ТУ - Технически университет - град София

ТУ – Технически университет – град София

Техническият университет - София (ТУ-София) е най-големият учебно-научен комплекс в България в областта на техническите и приложните науки, съхранил в себе си добрите традиции във висшето образование, заложени от неговите ...
Повече информация
ХТМУ Химикотехнологичен и металургичен университет – град София

ХТМУ Химикотехнологичен и металургичен университет – град София

Химикотехнологичният и металургичен университет – ХТМУ София е създаден през 1953 г. и успешно развива образователна и научна дейност по уникални за страната специалности в областта на химичните технологии, биотехнологиите, екологията, ...
Повече информация
Технически университет - град Варна

Технически университет ТУ – град Варна

Технически университет - ТУ във Варна е създаден през 1962 г. с Постановление на Министерския съвет на НР България и Указ на Народното събрание. Новото висше учебно заведение трябва да ...
Повече информация
Техническият университет – град Габрово

Технически университет – град Габрово

Технически университет – Габрово е висше учебно заведение, което успешно съчетава традициите на миналото с възможностите на настоящето в областта на образованието и науката. Той е престижен образователен и научен ...
Повече информация
Частен професионален колеж Омега - град Пловдив

Частен професионален колеж Омега – град Пловдив

Скъпи млади приятели, Изборът къде да учите може да се окаже един от най-решаващите фактори при определяне на бъдещата Ви професионална реализация. Разнообразието от възможности е присъщо за хората, които ...
Повече информация
Частен професионален колеж Булпрогрес - град София

Частен професионален колеж Булпрогрес – град София

През 1991 година в България възниква Първата частна школа за специализирани курсове по икономика Булпрогрес, основана от Катя Богомилова и Величко Бельовски. Школата утвърждава своя имидж сред деловите среди като ...
Повече информация
Медицински Университет - град Плевен

Медицински Университет – град Плевен

Медицински университет – Плевен е основан през 1974 година на базата на бившата окръжна болница. Първоначално функционира като факултет в структурата на Медицинска академия, след закриването на която, през 1979 ...
Повече информация
Банери
НУ Георги Бенковски - град Монтана
37 СУ Райна Княгиня - град София
РЦПППО Благоевград
ЧДГ Малки Стъпки - град София

© 2024 Образователен регистър

Всички права запазени собственост на Адвъртайз Партнърс ЕООДUp ↑