За нас

Историята на СУ Константин Величков Пловдив започва на 15.09.1981 година с наименованието ЕСПУ Кв. Въча. Първият директор е Георги Рулев.

През 1982 година училището приема името на големия възрожденец Константин Величков. В навечерието на един от най-светлите български празници – 24 май, учителите и учениците се прекланят пред личността и делото на Константин Величков – забележителен общественик и просветен деец, поет и журналист.

През 1982/83 учебната година започва с 863 ученици, разпределени в 31 паралелки.

През учебната 1989/90 година броят на паралелките нараства на 57, а броят на учениците е 1784 година. През 1993/94 година се откриват подготвителни паралелки по немски и английски език.

През учебната 1997/98 година са разкрити паралелки с разширено изучаване на Музика, Хореография, Изобразително изкуство.

Учебната 2008/09 година започва за Константин Величков Пловдив с ново ръководство в лицето на г-жа Ели Атанасова – директор и г-н Николай Петров – помощник – директор.

Константин Величков е роден в Татар Пазарджик през 1855 година в занаятчийско семейство. Баща му Величко Петков-Кюркчията, е бил един от видните градски първенци, майка му Мариола хаджи Стоянова е членувала в настоятелството на местното ученолюбиво дружество като касиер. Образование получава в класното училище в родния си град и във Френския султански лицей „Галатасарай“ в Цариград (1868-1874). След това е учител по български и френски език, история и география в Татар Пазарджик (1874–1876), председател е на читалище „Виделина“ в града. Той е член на революционния комитет и участва в подготовката на Априлското въстание през 1876 година. Арестуван и осъден на смърт, той е освободен след намесата на европейската комисия, разследваща насилието при потушаване на въстанието. Известно време е писар в Българската екзархия в Цариград (1876–1877).

База

Училището разполага с три компютърни кабинета със съвременно оборудване и постоянна връзка с Интернет, в които се обучават в редовни часове и извънкласни форми всички ученици.

Има богата библиотека и читалня, физкултурни салони, игрище и зала за провеждане на обучението по хореография, открито игрище с изкуствена трева за тренировки по хокей.

Във връзка с успешното реализиране на учениците след завършване на средно образование, в училището са разкрити и нови профилирани паралелки.

Учебното заведение разполага с:

  • Удобни многофункционални помещения за занимания, кътове за игра, хранене и сън;
  • Непрекъснато подновяване на играчките и помагала;
  • Богат гардероб за празниците (народни носии, карнавални, коледни, костюми на животни и герои от приказките);
  • Учебни пособия, материали за заниманията, технически средства, табла и други.

Галерия