Образователен регистър

Помощни училища
ЦСОП Васил Левски - град Ловеч

ЦСОП Васил Левски – град Ловеч

ЦСОП Васил Левски е единственото училище на територията на Област Ловеч за обучение на ученици със умерена, тежка степен на умствена изостаналост и множество увреждания. Учебното заведение е в държавно ...
Повече информация
Център за обществена подкрепа - град Берковица

ЦСОП Христо Ботев- град Берковица

Мисия „Център за обществена подкрепа“ е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието ...
Повече информация
СУУУС "Св. Иван Рилски" - град Търговище

СУУУС Св. Иван Рилски – град Търговище

Специално училище за ученици с увреден слух -  СУУУС Свети Иван Рилски  гр. Търговище е с 105 годишна история. През 1911 година в град Варна е създаден Държавен институт за ...
Повече информация
СУУУС Проф. д-р Стоян Белинов - Пловдив

СУУУС Проф. д-р Стоян Белинов – Пловдив

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: · обучение в класно-урочна форма · обучение по индивидуални и комплексни програми за получаване на средно образование по специалностите: -кулинар -оператор в шевното производство -оператор в мебелното производство · ресурсно  подпомагане ...
Повече информация
ЦСОП Св. Паисий Хилендарски - град Благоевград

ЦСОП Свети Паисий Хилендарски – град Благоевград

ЦСОП Свети Паисий Хилендарски, Благоевград е единственото учебно заведение в Благоевград, за работа с деца със СОП. Учебно-възпитателният процес е организиран по начин, който поставя в центъра си, детето със ...
Повече информация
ЦСОП Петър Берон - град Враца

ЦСОП Петър Берон – град Враца

През 1955/1956 учебна година за първи път в гр. Враца, към ОУ Димитър Благоев се разкрива паралелка за деца с умствена изостаналост /І и ІІ клас/, а през 1959/1960 год ...
Повече информация
ЦСОП Стефан Василев- град Свиленград

ЦСОП Стефан Василев- град Свиленград

Помощно училище-интернат Стефан Василев се занимава със специализирано обучение и грижи за деца с умствена изостаналост в Свиленград. Училището е с държавно финансиране. Директор на училището е госпожа Мила Иванова ...
Повече информация
ЦСОП Д-р Петър Берон - град Кърджали

ЦСОП Д-р Петър Берон – град Кърджали

Помощно училище интернат Д-р Петър Берон в град Кърджали е учебно заведение за деца със СОП и с различна степен на умствена изостаналост. Обучението на ученици със СОП се извършва ...
Повече информация
ЦСОП - град Варна

ЦСОП – град Варна

ЦСОП Варна за цел да обучава и възпитава деца със специални образователни потребности. За реализирането на тази цел се грижи екип от високо квалифицирани специални педагози, които приемат предизвикателството на ...
Повече информация
Банери
Софийска опера и балет
Юрий Гагарин - Радомир
ОУ Георги Бенковски - с. Мирково
Шуменски университет
ДГ Славейче - с. Дерманци

© 2021 Образователен регистър

Всички права запазени собственост на Адвъртайз Партнърс ЕООДUp ↑