Образователен регистър

Помощни училища
ЦСОП Васил Левски - град Ловеч

ЦСОП Васил Левски – град Ловеч

ЦСОП Васил Левски е единственото училище на територията на Област Ловеч за обучение на ученици със умерена, тежка степен на умствена изостаналост и множество увреждания. Учебното заведение е в държавно ...
Повече информация
Център за обществена подкрепа - град Берковица

ЦСОП Христо Ботев- град Берковица

Мисия „Център за обществена подкрепа“ е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието ...
Повече информация
СУУУС "Св. Иван Рилски" - град Търговище

СУУУС Св. Иван Рилски – град Търговище

Специално училище за ученици с увреден слух -  СУУУС Свети Иван Рилски  гр. Търговище е с 105 годишна история. През 1911 година в град Варна е създаден Държавен институт за ...
Повече информация
СУУУС Проф. д-р Стоян Белинов - Пловдив

СУУУС Проф. д-р Стоян Белинов – Пловдив

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: · обучение в класно-урочна форма · обучение по индивидуални и комплексни програми за получаване на средно образование по специалностите: -кулинар -оператор в шевното производство -оператор в мебелното производство · ресурсно  подпомагане ...
Повече информация
ЦСОП Св. Паисий Хилендарски - град Благоевград

ЦСОП Свети Паисий Хилендарски – град Благоевград

ЦСОП Свети Паисий Хилендарски, Благоевград е единственото учебно заведение в Благоевград, за работа с деца със СОП. Учебно-възпитателният процес е организиран по начин, който поставя в центъра си, детето със ...
Повече информация
ЦСОП Петър Берон - град Враца

ЦСОП Петър Берон – град Враца

През 1955/1956 учебна година за първи път в гр. Враца, към ОУ Димитър Благоев се разкрива паралелка за деца с умствена изостаналост /І и ІІ клас/, а през 1959/1960 год ...
Повече информация
ЦСОП Стефан Василев- град Свиленград

ЦСОП Стефан Василев- град Свиленград

Помощно училище-интернат Стефан Василев се занимава със специализирано обучение и грижи за деца с умствена изостаналост в Свиленград. Училището е с държавно финансиране. Директор на училището е госпожа Мила Иванова ...
Повече информация
ЦСОП Д-р Петър Берон - град Кърджали

ЦСОП Д-р Петър Берон – град Кърджали

Помощно училище интернат Д-р Петър Берон в град Кърджали е учебно заведение за деца със СОП и с различна степен на умствена изостаналост. Обучението на ученици със СОП се извършва ...
Повече информация
ЦСОП - град Варна

ЦСОП – град Варна

ЦСОП Варна за цел да обучава и възпитава деца със специални образователни потребности. За реализирането на тази цел се грижи екип от високо квалифицирани специални педагози, които приемат предизвикателството на ...
Повече информация
Банери
ДГ 141 Славейкова поляна София
ДГ Червена Шапчица - Луковит
33 Езикова гимназия - град София
Народно читалище Никола Вапцаров 1895 - град Ловеч

© 2023 Образователен регистър

Всички права запазени собственост на Адвъртайз Партнърс ЕООДUp ↑