Образователен регистър

Колежи

KRO – КОЛЕЖ ЗА РАБОТНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

Създаден на 24 април 2003 г., за да отговори адекватно на предизвикателствата, породени от динамичните социално-икономически промени, отразяващи се върху индустриалните отношения в национален, европейски и световен мащаб. Колежът за ...
Повече информация

ЧПК Източен европейски образователен център

Частен професионален колеж „Източен европейски образователен център” е едно от най-младите учебни заведения в Пловдив, създадено съобразно нормативната уредба на ЕС в сферата на образованието като авторски проект на фондация ...
Повече информация
Интербизнес - Иванова и С-ИЕ град Пловдив

Интербизнес – Иванова и С-ИЕ – град Пловдив

С Решение на Пловдивски окръжен съд от 2004 г. е регистрирано сдружение ”ИНТЕРБИЗНЕС – ИВАНОВА И С-ИЕ”. Предметът на неговата дейност е професионално обучение за  усъвършенстване и повишаване на квалификацията ...
Повече информация
Технически Университет София, Факултет и Колеж - град Сливен

Технически Университет София, Факултет и Колеж – град Сливен

Технически Университет София, Факултет и Колеж град Сливен е правоприемник на създадения през 1960 г. Институт за учители по практика. С Постановление на МС 16 от 27.01.1997 г. Полувисшият институт ...
Повече информация
Педагогически колеж Св. Иван Рилски - град Дупница

Педагогически колеж Св. Иван Рилски – град Дупница

Педагогически колеж "Св. Иван Рилски" е интегриран с ТУ София и е под негово пряко ръководство. Обучението се води от висококвалифицирани преподаватели от СУ “Св. Климент Охридски”, ТУ – София, ...
Повече информация
ФУ­­МИ Ин­­­те­­лект Европейски бизнес колеж - град София

ФУ­­МИ Ин­­­те­­лект Европейски бизнес колеж – град София

Европейски бизнес колеж ФУ­­МИ Ин­­­те­­лект е съз­­­да­­ден през 1990 г. по Търговския закон от Бо­­тю Бо­­ри­­сов – ин­же­нер (1970 г.), ико­но­ми­ст (1976 г.), док­тор по ико­но­ми­ка (1980 г.). ФУ­­­МИ е ...
Повече информация
Частен професионален колеж Омега - град Пловдив

Частен професионален колеж Омега – град Пловдив

Скъпи млади приятели, Изборът къде да учите може да се окаже един от най-решаващите фактори при определяне на бъдещата Ви професионална реализация. Разнообразието от възможности е присъщо за хората, които ...
Повече информация
Частен професионален колеж Булпрогрес - град София

Частен професионален колеж Булпрогрес – град София

През 1991 година в България възниква Първата частна школа за специализирани курсове по икономика Булпрогрес, основана от Катя Богомилова и Величко Бельовски. Школата утвърждава своя имидж сред деловите среди като ...
Повече информация
Банери
Юрий Гагарин - Радомир
Софийска опера и балет
37 СУ Райна Княгиня - град София
33 Езикова гимназия - град София
Народно читалище Никола Вапцаров 1895 - град Ловеч

© 2023 Образователен регистър

Всички права запазени собственост на Адвъртайз Партнърс ЕООДUp ↑