За нас

През 1991 година в България възниква Първата частна школа за специализирани курсове по икономика Булпрогрес, основана от Катя Богомилова и Величко Бельовски. Школата утвърждава своя имидж сред деловите среди като образователен център, създаващ висококвалифицирани кадри в областта на счетоводството, банковото дело, рекламата и менуджъмнта.

В школата са получили своята професионална квалификация и преквалификация 1080 курсисти, от които 240 рекламни агенти, 120 застрахователи, 240 оперативни банкови служители, 400 счетоводители и 80 мениджър. Колежът е лицензирани от МОН.

Специалности в Булпрогрес :

 • Предприемачество и мениджмънт;
 • Икономическа информатика;
 • Бизнес администрация;
 • Организация и управление на хотелиерството;
 • Спортно-туристически дейности.

Екипът се стреми да предоставя висококачествена образователна услуга, базирана на европейските стандарти за придобиване на средно образование и степени на професионална квалификация от безработни лица, зает персонал и предприемчиви хора, адекватни на потребностите на пазара на труда и конкурентноустойчиви в динамиката на световната икономика. Утвърждаване на Bulprogress schools като модерни образователни институции от европейски тип и еталон за качество, чиито успехи ще се измерват в бъдещето не с постигнатите финансови резултати, а с нарастващия брой на успешно реализиралите се на пазара на труда наши възпитаници, повишили своя жизнен и социален статус.

Акредитиран от НАПОО доставчик на обучение, който предлага:

 • Актуални професии;
 • Приложение на съвременни ИТ в обучението;
 • Интензивно чуждоезиково обучение;
 • Добра професионална подготовка;
 • Модерно организирани учебни практики;
 • Възможност за надграждане на знанията и специализации в определени икономически области;
 • Получаване на допълнителни сертификати.

Галерия