За нас

История на ПГТ Юрий Гагарин

Историята на ПГТ Юрий Гагарин започва през 1968 година на улица „Черковна” в гр. Радомир на мястото на старата гимназия се открива ново училище:

Професионално училище по транспорт със специалност Автомонтьор и шофьор категория “ С “.

Новосъздаденото училище е със срок на обучение две години и дава квалификация на учениците-автомонтьори ІІІ-ІV разряд и шофьори ІІІ клас, които ще задоволяват нуждите от такива кадри в предприятията от системата на ДСО “Автотранспорт” в Пернишки окръг. Приема на учениците е определен със заповед на МНП и МТ, който да бъде само от Пернишки окръг с брой на учениците 105 в това число и 14 момичета. Към училището е обзаведено общежитие със 70 легла, което се помества на 2 етаж в същата сграда.

Със заповед на МТ за Директор на училището е назначена инж. Лиляна Тодорова Додева считано от 1.07.1968 г. На 25.09 1973 г. напуска заеманата длъжност Директор на училището.

От 1974г. от Професионално-техническо училище се превръща в Средно професионално-техническо училище по автотранспорт.

През 1976 г. се отделят като напълно самостоятелни учебни кабинети по Устройство и ремонт на автомобила и Безопасност на движението по пътищата.

Ученическият живот е разнообразен и целенасочен . Ученици и учители са заедно както в училище така и на бригади, колонни пътувания, официални празници и състезания.

Учебната 1998/1999 година започва с нова специалност “Монтьор по електрообзавеждане на автомобила и водач на МПС категория „С”

Съгласно учебния план за 2000/2001г., утвърдените специалности са с квалификация водач на МПС от категория „В”.

През 2002 / 2003 г. училището се преименува от СПТУ-Т в ПГТ. Открита е и нова специалност “Автомобили и кари” с пет годишен срок на обучение, а от следващата учебна година учениците се обучават в специалност ”Електротехника на автомобилния транспорт” и “Управление на транспортното предприятие” също с 5 годишен срок на обучение.

Специалности

Прием

Прием 2019/2020 учебна година в ПГТ Юрий Гагарин

прием 2019-2020

График за дейностите за приемане на ученици