Образователен регистър

Професионални гимназии

Национална природо-математическа гимназия Акад. Любомир Чакалов – град София

В Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов” се обучават над 1000 ученици в 45 паралелки (Математика, Физика, Химия, Биология, География, Химия и биология, Информатика). От учебната 2017/2018 г. приемът на ученици ...
Повече информация

Първа частна английска гимназия Уилям Шекспир – град София

Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” (заповед на МОН РД 14-90/ 26.07.1994г.) е основана през 1994г. от доц. д-р Михаил Петров. Разположена в идеалния център на София в спокойна и ...
Повече информация

ПГ Петко Рачов Славейков – град Якоруда

През м. Август 1966 г. е издадена съвместна заповед на МНП и Министерство на машиностроенето за създаване на ПТУ-м в гр. Якоруда. За директор на ПТУ е назначен г-н Атанас ...
Повече информация
ПГ Васил Левски - град Ихтиман

ПГ Васил Левски – град Ихтиман

ПГ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - Ихтиман е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин Специалности Професионално направление: Администрация и управление Професия: Икономист Специалност: Земеделско стопанство Степен ...
Повече информация

ПГ По Хранителни Технологии Юрий Гагарин – Червен бряг

През 50-те години на ХХ век град Червен бряг е най-големият в България мелничен център – с четири мелнични сгради. Това налага необходимостта от професионално училище, което да подготвя кадри ...
Повече информация

ПГТЕ Хенри Форд – град София

ПГТЕ Хенри Форд е едно от авторитетните училища в България, подготовящо специалисти със средно образование в областта на енергетиката и транспорта. Изучаваните специалности са привлекателни и перспективни за младите хора: ...
Повече информация
ГПЧЕ Ромен Ролан - град Стара Загора

ГПЧЕ Ромен Ролан – град Стара Загора

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български ...
Повече информация

Професионална Техническа Гимназия – град Варна

ПТГ - Варна е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна. Гимназията е наследник на Техникум по машиностроене и електроника - създаден със заповед на МНП No 5054/20.07 ...
Повече информация

ПГСС Г.М.Димитров – град Дунавци

ПГ по селско стопанство “Г.М.Димитров” е наследник на създаденото през 1927г. практическо земеделско училище. Подготвило е хиляди кадри по зеленчукопроизводство, лозарство, овощарство, животновъдство, механизатори, монтьори, водачи на МПС, цветари, кулинари ...
Повече информация

ПГД Иван Вазов – град Велинград

Днес ПГ по дървообработване Иван Вазов, Велинград е едно от авторитетните училища в България, подготовящо добри специалисти със средно образование. Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна ...
Повече информация
Банери
Софийска опера и балет
ОУ Георги Сава Раковски с. Партизанин
37 СУ Райна Княгиня - град София
ДГ Червена Шапчица - Луковит
цсоп
Народно читалище Никола Вапцаров 1895 - град Ловеч

© 2023 Образователен регистър

Всички права запазени собственост на Адвъртайз Партнърс ЕООДUp ↑