За нас

Образователният център Авигея предлага:

През учебната година:

– Подготовка на домашни работи и уроци на ученици от 1-ви до 4-ти клас;
– Допълнителни занимания върху изучавания учебен материал;
– Езикова подготовка за училище;
– Изобразителни дейности;
– Интелектуални игри, провокиращи въображението и мисленето; игри за позитивно общуване, доверие и отговорност, работа в екип;
– Беседи с децата – етика, взаимоотношения, актуални проблеми, здравни беседи и пр.;
– Предоставяне на педагогическа информация на родителите;
– Лека сутрешна или следобедна закуска /плод/, чай, минерална вода;
– Срещи с интересни личности.

Срещу допълнително заплащане:
– Транспорт;
– Курсове по чуждоезикова подготовка;
– Изкуства – школа по пиано и приложни изкуства;
– Консултации с логопед, психолог и педагог;
– Занимания след работното време на занималнята.

В неделен ден – по заявка и при сформиране на групи:
– Посещения на атрактивни и забележителни места от град Пловдив. Изучаване историята на града;
– Еднодневни екскурзии;
– Посещения на куклен театър.

През ваканциите:
– Специална тематична програма;
– Школи по чуждоезикова подготовка;
– Посещения на атрактивни и забележителни места от град Пловдив и други градове. Изучаване историята и културата на посещаваните места;
– Посещения на куклен театър;
– Четене на задължителна художествена литература;
– Зелени училища;
– Ски училища;
– Летни лагери,

Занимания за ученици от 2-ри клас:

– Изпълнение на домашните работи;
– Работа с учебните тетрадки по БЕЛ, математика, и „Околен свят”.- Матеметически упражнения – таблица за умножение и деление, решаване на условни задачи;
– Упражнения за краснопис, правопис, за усвояване и прилагане на изучаваните граматични правила;
– Матеметически упражнения – таблица за умножение и деление, решаване на условни задачи;
– Упражнения за доразвитие на четивната техника;
– Упражнения за успешно писмено съчиняване и преразказване;
– Помощ при подготовката по изучавания западен език; подготовка за срочни и годишни тестове, контролни работи, писмени и устни изпитвания.
Занимания за ученици от 3-ти и 4-ти клас:
– Изпълнение на домашните работи;
– Работа с учебни тетрадки и помагала;
– Създаване на умения за усвояване на материала по „Човек и природа” и „Човек и общество”;
– Писмени упражнения по БЕЛ;
– Допълнително решаване на задачи от материала по математика от 3-ти и 4-ти клас;
– Подготовка за изпитите в края на 4-ти клас;
– Помощ при подготовката по изучавания западен език; подготовка за срочни и годишни тестове, контролни работи, писмени и устни изпитвания.

Занимания  по математика за ученици от 7-ми клас:
– Курсът за подготовка е  разработен спрямо най-добрите практики за обучение и включва както теоретичен материал, така и достатъчно задачи и упражнения, като успешно се комбинира материалът от училище с множество допълнителни задачи;
– При нас за целия курс на обучение учениците усвояват напълно учебния материал и начина за успешно решаване на тестови въпроси, което води и до отлично представяне на изпитите;
– Учебните пособия се допълват от допълнително подготвени и разработени материали от преподавателите в школата. От втория учебен срок се стартира провеждането на пробни изпити, които поставят учениците в пряка конкуренция и мотивират успешното им представяне.

Индивидуални уроци по математика и български език от 5 да 12 клас.

Уроците се провеждат след предварителна уговорка. Един урок е с продължителност 60 минути.

Услуги